Liveresultat – tävling
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Välkommen till Saltsjöbadens Slalomklubb

Vi vill med några rader hälsa dig välkommen till Saltsjöbadens Slalomklubb, och samtidigt inkludera dig i våra filosofier och värderingar.


Läs Välkommen till Saltsjöbadens Slalomklubb.pdf »

Alla behövs i vår verksamhet!

Saltsjöbadens Slalomklubb drivs helt ideellt av föräldrar. Det innebär att alla våra medlemmar måste vara med och hjälpa till för att driva klubben. Det krävs mycket arbete för att bedriva träning, ordna läger, tävlingar och driva en skidbacke och ett café. Om vi är många som hjälps åt blir det mycket lättare och roligare, därför måste alla föräldrar hjälpas åt efter förmåga.

Alla föräldrar till åkande barn måste välja en syssla att utföra under varje säsong. Föräldrar till barn i skidlekis behöver inte anmäla sig till någon syssla men det går självklart bra att hjälpa till ändå. Om det blir fullt i den grupp ni valt, så kan ni bli förflyttade till annan grupp där det behövs mer hjälp.

 

Vi har arbetsgrupper för följande områden:
 • Bemanning av Cafeteria och lift: Under hela säsongen när vi bedriver träning samt under dessa helger måste det alltid vara en person i tjänst i cafeterian och en person i liften. Alla som inte åtar sig någon annan syssla, enligt nedan,  måste ställa upp i denna grupp (utöver den obligatoriska snöläggningen). Varje familj jobbar 2-4  st pass i cafe/lift per säsong, antalet pass är beroende av hur lång säsongen blir.
 • Snöläggning: Vi lägger all snö i backen själva så fort det blir tillräckligt kallt vilket brukar vara mellan 1 dec och 10 jan. Det tar ca 20 dagar av konstant snöläggning att lägga hela anläggningen. Vi behöver även vissa år lägga snö under några dagar under säsongen. Före och efter finns det behov av materialvård. Denna grupp är oerhört viktig för att vi ska kunna få i gång vår anläggning.
 • Klubbhusgrupp: Driver cafeteria och sköter klubbhus. Sköter alla inköp till cafeterian under säsong. Består normalt sett av två personer per träningsgrupp.
 • Föräldratränare: I de yngre alpina grupperna (skidlekis till U10) sköts träningen i huvudsak av föräldratränare med visst stöd av arvoderade ungdomstränare. I de äldre grupperna övertas ansvaret av arvoderade tränare och ungdomstränare. Är du intresserad av att hjälpa till som tränare så behöver du stämma av det med lagledare/huvudtränare inom respektive grupp. I Freeride har vi normalt sett inga föräldratränare.
 • Lagledare: Planera, leda och genomföra verksamheten i respektive grupp. Vi eftersträvar att ha 2 lagledare per grupp. Lagledare har det administrativa ansvaret för gruppen avseende allt annan än träning.
 • Lift: Underhålla lift och åtgärda driftstopp
 • Pistmaskinförare: Köra och underhålla pistmaskin. 
 • Parkbygge: Löpande underhåll av Saltis Snowpark i familjebacken inför och under träningar. Vid bygge av parken förväntas alla familjer inom freeride hjälpa till.
 • Tidtagare: Ett team på ca 2-3 tidtagare per alpin grupp (U10-U16) behövs på varje tävling i backen, både våra egna Saltis Cup samt på distriktstävlingarna som vi anordnar. Är du intresserad av tidtagning kontakta tävlingsansvarig Carl Brusewitz
 • Styrelse: Vara medlem i klubbens styrelse
 • Marknad/sponsringsgrupp: Arbeta med marknadsaktiviteter samt hjälpa till med att skaffa sponsorer till vår klubb. Det behövs en representant per grupp.

Utöver ovan ska alla familjer göra följande: 

 

 • Delta i ett av klubbens två arbetspass i backen höst och vår.
 • Ställa upp som funktionär i samband med tävlingar som vi har under vintern. Gäller de alpina grupperna U10 - U16.
Anmäl dig till en arbetsgrupp här ›› Till anmälan
Vi välkomnar alla som är sugna på skidåkning!

Saltsjöbadens Slalomklubb - Klubben med engagemang!

Saltsjöbadens Slalomklubb är en ideell förening med långa och goda traditioner. Vi ser oss som klubben med stort engagemang, något som är en förutsättning för vår framgångsrika verksamhet år ut och år in. Vi är en breddklubb med verksamheter från skidlekis via barn och ungdomsgrupper i träning  till elit med duktiga åkare som varje år söker och kommer in på Sveriges skidgymnasier.

Saltsjöbadens Slalomklubb drivs och leds av alla våra engagerade föräldrar som bemannar och tillsätter alla funktioner som krävs, stora som små. Just detta tror vi bidar till den klubbkänsla och stolthet som både aktiva, föräldrar och medlemmar känner och upplever.

Vi välkomnar alla och ser fram emot att få hälsa nya medlemmar välkomna till vår klubb och fantastiska förutsättningar för alpin skidåkning.


Vi har träningsgrupper inom följande grenar:

 • Alpint (slalom) för barn och ungdomar från 3 år och uppåt samt vuxna
 • Freeride (parkåkning med hopp och rail) för ungdomar från 6 år
Läs om våra träningsgrupper, lägerplaner, tider, priser och hur du anmäler dig ›› Träning & Läger

Som en av Sveriges största och mest aktiva alpina skidklubb med 450 barn och ungdomar i träning vet vi vad som krävs för att skapa skidglädje. Saltsjöbadens Slalomklubb har främst medlemmar från Nacka och Värmdö men vi välkomnar alla som vill vara med i en klubb med engagemang och goda traditioner. Vi har genom åren utvecklat en bred verksamhet som erbjuder alla möjlighet att ta upp skidåkning som intresse – oavsett förkunskaper och erfarenheter. Vår snösäkra backe är även öppen för allmänhet, kom hit och testa! Vi erbjuder utmanade skidåkning utan köer i härlig miljö och skärgårdsnatur.

Värdegrund och klubbpolicy

Vår värdegrund IGLO

 • Inkluderande – Alla får vara med, Välkomnande, Allas lika värde
 • Glädje – Individuella framgångar, Nå uppsatta mål, Över andras framgångar
 • Laganda – Se varje individ, Gemensamma mål, Feedback och vägledning
 • Omtanke – Respekt och hänsyn, Sportslig, Bra förlorare/vinnare    

Vår klubbpolicy i korthet

 • Nolltolerans mot alkohol, droger och dopning
 • Allas lika värde
 • Alla ska verka för jämlikhet
 • Säkerhet och trygghet
 • Ungas delaktighet och ledarskap
Läs hela policydokumentet här ›› SSLK Värdegrund och policy
Försäkring

Som medlem i Saltsjöbadens Slalomklubb har du en idrottsförsäkring via Svenska skidförbundet ›› Idrottsförsäkring

Allmänna villkor

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem (SportAdmin). Kontot är individuellt. 

 

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning m.m. för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och klubbpolicy (se nedan).

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och i linje med krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

 

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag m.m.


Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t.ex. att oanvända användarkonton raderas efter tolv (12) månader och övrig information tas bort med automatik efter sju (7) år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t.ex. LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Läs hela vår integritetspolicy här ›› SSLK Integritestpolicy

Klubbinfo

Saltsjöbadens Slalomklubb

Etablerad 1968

Föreningsnummer 14168-34

Org.nr: 814000-9252

 

Adress:

C/o Andreas Schuh
Erstaviks kvarnväg 20
133 36 Saltsjöbaden 

 

Fakturaadress:
Saltsjöbadens Slalomklubb Box 4

FE-35194

737 21 Fagersta
eller skicka pdf-faktura till 8140009252@autoinvoice.se
Komplett leverantörsinformation inkl rutin för e-faktura finns här ›› Faktureringsadresser
 

E-post: info@saltisslalom.se

Hemsida: http://www.saltisslalom.se

Bankgiro 829-1502

Swish: 123 583 19 95

 

Stadgar för Saltsjöbadens Slalomklubb finns här ›› Stadgar SSLK

Styrelsemedlemmar och protokoll från styrelsemöten finns i styrelsens arbetsgrupp ›› Styrelse

Styrdokument, årsredovisningar och protokoll från årsmöten hittar du här ›› Dokument

 

 

Historik
En bild från förr

Slalomklubben grundades av Hans Hafström 1968. Därmed fick slalomintresserade ungdomar i Saltsjöbaden ett eget hemvist efter att ha varit tvungna att åka till Saltsjö-Duvnäs eller Nacka för att träna. 

Till en början tränade klubben i backen Tuvan på Solsidan (vid nuvarande Tuvans dagis). Träningsbacken byggde Hans Hafström med egna händer genom att röja vartenda träd i sluttningen. Det fanns visserligen sedan 1930-talet en slalombacke vid Vinterstadion men den ansågs vara för svår då backen slutade med ett stup ned på isen.

Under Hans Hafströms och andra entusiasters ledning växte klubben till en livaktig förening. En av de andra eldsjälarna, Bertil Forsman, arrangerade från och med 1970 årliga träningsläger i Duved som var mycket populära och rekryteringsbas för många nya medlemmar. Bertil höll också under 1970-1982 i klubbens välbesökta ”skidjympa” för hela familjen. Vidare organiserade Bertil Forsman i egen regi sportlovsresor till Österrike och Frankrike i vilka tävlingsåkare från klubben deltog.

 

Vinterstadion byggs om

1976 flyttade träningen från Tuvan till Vinterstadion och en ombyggd slalombacke. För att plana ut backen och skapa en underbacke lades stora schaktmassor ut i vattnet nedanför backen. Hela området från parkeringen till garaget är byggt på utfyllningsmassor i sjön. 

På den tiden var backen privatägd och samarbetet med klubben fungerade dåligt. Det fanns ingen pistmaskin och backen var en ”isig puckelpist”. En stor förbättring inträffade när några föräldrar i klubben bildade Nacka Vinterstadion AB och 1986 köpte liften. Föräldrarna var Lars Gustafsson, P-O Brenter, Frank Liljequist och Bruno Fortkord. 

Under större delen av 1980-talet råde livlig aktivitet i klubben. Backen vid Vinterstadion var full av söndagslediga familjer, liftköerna långa och över 200 barn och ungdomar deltog i träningen. Men 1980-talet avslutades med en rad extremt snöfattiga vintrar och verksamheten gick på sparlåga. Träningen fick delvis bedrivas på andra orter. I några av träningsgrupperna fanns till slut bara enstaka aktiva åkare. 

 

Klubbhus och högre backe 

Under denna period genomfördes en del förbättringar vid Vinterstadion. Klubben fick Byggnadsnämndens gamla baracker att utnyttja som klubbhus. Samtliga medlemmar ”kommenderades ” med hjälp av arbetsplikt ner till Vinterstadion för att hjälpa till med bygget. Flera familjer bidrog också med material och ekonomiskt stöd. 1991 var klubbhuset klart efter två års arbete.

Genom Lubbe Kjerrstadius lämnade klubben 1989 förslag till kommunen om att höja backen med tippmassor så att fallhöjden skulle bli 70 meter, en ökning med tio meter. Vid ett stormöte i Tattby skolans aula röstade boende runt Byvägen emellertid ned förslaget med motiveringen att det skulle bli för mycket tung trafik. Det slutade med att backen bara höjdes lite grann.

 

Ekonomisk kris

Snöbristen bestod några år in på 1990-talet. Det föräldraägda liftbolaget fick ekonomiska problem och var våren 1992 konkurshotat. Året därpå övergick ägandet till kommunen och 1994 fick klubben möjlighet att överta anläggningen. Mycket arbete fick sedan läggas ned på förbättringar och inte minst på att ordna fram pengar. 

Kommunen beslutade att upphöra med sitt bidrag till driften 1995. Motiveringen var att bara en liten andel av Nackaborna utnyttjade anläggningen, samt att den behövde en rejäl upprustning. 

Med uteblivet driftsbidrag saknade klubben ekonomiska resurser för att starta snöläggningen och reparera det nödvändigaste. Vid klubbens medlemsresa till Stöten i december 1995 informerade dåvarande ordföranden Göran Ekman om det dystra läget. Medlemmarna insåg att det fanns risk att klubben på sikt skulle tvingas lägga ned verksamheten, och vid ett extra medlemsmöte antogs styrelsens förslag att be samtliga familjer om 500 kronor i extra bidrag. Därmed fick klubben ihop de 50 000 kronor som krävdes för att kunna köra igång verksamheten.

 

Nytändning

Säsongen 1995/1996 vände det. Äntligen kom snön och backen kunde hålla öppet i sju veckor vilket betraktades som en sensation av de luttrade medlemmarna. Samtidigt hade klubben fått en nytändning genom starten av skidlekis 1994.  Första året deltog sex familjer i skidlekis men några år senare var åttio familjer engagerade. Klubben fick köra två skift på både lördagen och söndagen för att alla skulle få åka. Många ”skidlekisbarn” fortsatte att åka skidor och gick vidare till de olika träningsgrupperna. Antalet barn i träning fyrfaldigades från 1996 till 2003.

Den snabba utvecklingen skärpte kraven på backen, säkerheten, snöläggningssystem, lift servering m m. Olika arbetsgrupper bildades inom klubben för att genomföra förbättringar och effektiviseringar. Vattensystemet för snötillverkning byggdes om vilket ökade kapaciteten och klubben köpte en bättre pistmaskin. Det gamla målhuset och lifthuset revs och ersattes med nya. Pistmaskingaraget samt hus till pump och kompressor byggdes. 

Inför säsongen 2003/2004 installerades ett snöläggningssystem i Långsvängen/Familjebacken samt en ny lift. Den nya liften finansierades med 150 000 kr i sponsorpengar, 150 000 i bidrag från kommunen och 150 000 från medlemmar som köpte liftbyglar. Hösten 2005 byggdes elcentralen om och backen fick en helt ny belysning. Backen har också breddats.

 

Idag har klubben en anläggning med två nedfarter som vid minus 5 till minus 10 grader kan snöläggas på mindre än en vecka. Den nya liften har fyra gånger så hög kapacitet som den gamla och den övre delen av familjebacken Långsvängen har fått en egen liten lift (den så kallade Stumpan från Sumpan). Denna lift avyttrades 2019 och fick ett nytt liv hemma hos friåkaren Henrik Winstedt i Åre.

 

Ideellt arbete en grundsten

Allt arbete i klubben sker ideellt. Sedan 1994 är det de tränande barnens föräldrar som sköter snöläggningen samt driver cafeteria och lift. Alla familjer med barn i träning engageras i detta arbete. Därtill finns ett litet gäng eldsjälar som har hand om de mer avancerade delarna av driften, som pistning, underhåll av liften etc. 

Att slalom är en sport som engagerar hela familjen och som man kan hålla på med länge finns det flera exempel på i klubben. Personer som började åka i sjuårsåldern, tävlade mellan 10-15 års ålder och som därefter var tränare några år har nu kommit tillbaka med egna barn och är tränare igen. Andelen föräldrar bland tränarna har ökat de senaste tio åren. 

De ungdomar som arbetar som tränare har alla gått Skidförbundets grundkurs för tränare. Säsongen 2004/2005 inleddes ett försök med så kallade mentortränare. Hemvändande f d tävlingsåkare engagerades som tränare i klubben, och fick i gengäld stöd av en mentorgrupp bestående av föräldrar i klubben med kontakter på de områden som ungdomarna var intresserade av att arbeta inom i framtiden.

Sedan säsongen 2007/2008 har klubben en anställd person som sköter träningsverksamheten för att få så bra träning och lägerverksamhet som möjligt. Den första så kallade sportchefen var Marcus Löwgren från Saltsjöbaden, han påbörjade sin bana säsongen 07/08 och lämnade över till Erik Segerström från Mora säsongen 10/11. Erik hade rollen i 2 säsonger. Erik lämnade sedan över till Mathias Moberg, Arvika, som lämnade vidare till Jonas Kensén. Under ett par år under 2020-talet valde klubben att inte ha ngn anställd utan förlitade sig på interna resurser. till säsongen 2021/2022 anställs två chefstränare i Max-Gordon Sundqvist och Anthon Cassman. Säsongen 2023/2024 tas träningsansvaret över av Tobias Hedström, Jesper Brändholm och Fabian Lundquist.

 

Tävlingar, läger med mera

Varje år står klubben som arrangör för tre-fyra tävlingar som ingår i Mälarcupen eller Lilla världscupen. Klubben har också under många år arrangerat  Stockholms största parallellslalomtävling, Saltisparallellen, som varit en stor succé. Av säkerhetsskäl så har denna tävling pausats sedan 2021. Under säsongen arrangeras också KM och andra klubbtävlingar. 

I december varje år ordnar klubben en helgresa till fjällen för de tränande barnen och deras familjer. Då får alla i familjen möjlighet att delta i träningsgrupper och komma igång med säsongens skidåkning, men framför allt är det ett bra tillfälle att ha umgås och ha roligt. Intresset för klubbresan har vuxit enormt. De första resorna i slutet av 1970-talet gick till Idre. Under 1990-talet åkte över 400 personer med på resorna som då gick till till Ramundberget.  Idag har vi Funäsdalen/Hamra som destination för vårt Klubb/Familjeläger.

Under året ordnas en rad träningsläger. Det första äger rum på sommaren då de mest hängivna åkarna träffas för att träna på en glaciär i Norge eller i ngn av Europas inomhushallar. Sommarlägren i Norge har anordnats sedan 1995.

Nästa tillfälle till snöträning är klubbens höstlovsresa Österrike. Höstlovsresorna till Österrike har anordnats sedan 1970-talet. På den tiden var målet Serfaus nära Innsbruck. På 1980- och 1990-talet åkte klubben till Sölden för att sedan ersättas med resorna till Neustift i Stubaital. De senaste försäsongerna har ca 100 medlemmar/gång deltagit på detta läger. 2021 ersätts Stubaital med Sölden.

 

Skidbytardagar, där medlemmar och andra har kunnat sälja och köpa begagnad skidutrustning, har ordnats varje höst sedan början av 1970-talet. Idag sker skidbytardagen i Vår Gårds vackra lokaler.

 

Framtidsplaner

Klubbens vision är inte enbart att ha en bra backe och lift. Ambitionen är att återskapa en del av Vinterstadion med dess anrika historia. Vid den gamla hoppbacken till vänster ovanför parkeringen ligger en stuga som en gång omgavs av åskådarläktare. Inför säsongen 2008/2009 rustades stugan upp och gjordes om till nytt klubbhus med cafeteria som är öppen för allmänheten när backen är igång. Väggarna i stugan pryds till viss del av minnen från Vinterstadions storhetstid i början av förra seklet. Tankar har också funnits om att bygga en portal vid början av infarten till området samt resa flaggstänger vid stranden nedanför backen.

 

Milstolpar ur Saltsjöbadens slalomklubbs alpina historia 

                      

Martina Fortkord och Susanne Ekman var World Cup-åkare och hade deltagit i VM och OS. Fredrik Fortkord och Sverre Liljeqvist var klubbens främsta manliga åkare. 

 

1996              Martina Fortkord deltog i VM i Sierra Nevada

1997              Martina Fortkord kom trea i säsongens första World Cup-tävling i Tignes. Detta var klubbens dittills främsta placering. Martina deltar i                                  VM i Sestriere.

 

1998              Martina Fortkord deltog i OS i Nagano

1999              Klubben vann lagguld i SM

2000              Susanne Ekman deltog i VM i S:t Anton; Susanne Ekman vann SM-guld i slalom; Klubben vann lagguld i SM

2001              Susanne Ekman deltog i OS i Salt Lake City

2002              Susanne Ekman deltog i VM i S:t Moritz

2009              Axel Bäck gör världscupdebut i Schladming inför 50 000 åskådare

2011              Axel Bäck tar sin första världscuppallplats genom att kliva upp som delad     2a i slovenska Kranjska Gora 

2013              Axel Bäck vinner SM-guld i slalom

2014              Axel Bäck försvarar sitt SM-guld i slalom i klassiska Ingmarsbacken i Tärnaby

 

Klubbens har genom åren levererat ett fletal ungdomar ut till de olika skidgymnasierna Malung (RIG), Järpen (RIG), Gällivare (RIG), Torsby (NIU), Sundsvall(NIU), Uppsala (NIU), Arvidsjaur (NIU), Tärnaby (NIU), Östersund (NIU), Svenstavik (NIU), Sveg (NIU) eller Falun (NIU). Sedan hösten 2022 finns även en alpin NIU utbildning i Stockholm.

 

Åkare från Saltis som gått vidare till de olika skidgymnasierna är:

 

Sverre Lilieqvist  (född 1972) 

Martina Fortkord (f 1973) *

Rasmus Brenter (f 1977)

Susanne Ekman (f 1978) *

Niklas Möller (f 1980)

Sophia Bäck (f 1982) **

Anette Ekman (f 1982)

Beata Bäck (f 1984)

Annie Möller (f 1985)

Marcus Löwgren (f 1985)

Richard Roth (f 1986)

Axel Bäck (f 1987) *                   

Charlotte Miedel (f 1989)

Isabelle Miedel (f 1993)

Linda Kimber (f 1992)

Sofie Gyllenswärd (f 1992)

Lisa Wedsjö (f 1994)

Erik Brobacke (f 1995) 

Emma Bondesson (f 1996)

Fredrik Carlsson (f 1996)

Ida Ström (f 1996)

Hannah Miedel (f 1996)

Beatrice Söderberg (f 1996)

Fanny Gyllenswärd (f 1997)

Pontus Endre (f 1997)

Max Wedsjö (f 1997)

Ebba Strandberg (f 1998)

Ian Holmer (f 1998)

Oliver Bergklint-Thörnros (f 1998)

Gabriel Ringvall (f 1998)

Lisa Tengbom (f 1998)

Claes Croneborg (f 1998)

Lisa Olsson (f 1998)

Olof Hedelin (f 1998)

Amanda Engstrand (f 2000)

Ebba Eneqvist (f 2000)

Fabian Lundquist (f 2000)

Hjalmar Sommar (f 2000)

Willhelm Vänje (f 2000)

Edvin Stefensson (f 2000)

Olle Ström (f 2000)

Oliver Schefte (f 2001)

Harry Ljunggren (f 2001)

Fredrik Nilsson (f 2002)*Ski Cross

Max Silwerplatz (f 2002)

Andrea Levin (f 2003)

Axel Nyman (f 2003)

Calle Frankendal (f 2003)

Ebba Sjöqvist (f 2003)

Edward Vänje (f 2003)

Philip Lundquist (f 2003)**

Hjalmar Nyman (f2005)

Othilia Carlsson (f 2005) Ski Cross

Victor Eneqvist (f 2005)

Victor Nilsson (f 2005)

Lova Sund (f 2006)

Louise Lundquist (f 2006)

Axel Schenström (f 2006)

Mirella Hueman (f 2006)

Alexandra Nilsson (f 2006) Ski Cross

Ellie Westberg (f 2006)

Gustav Kling (f 2006)

Calle Thoren-Lauritzen (f 2006)

Ebba Lundquist (f 2007)

Ebba Silverplatz (f 2007)

Hedvig Kellner (f 2007)

Elsa Svanberg (f 2007)

Josefin Hueman (f2008)

 

 

* Landslag/världscup

**Juniorlandslag  

 

 

Ordföranden genom åren

1968-1976 Hans Hafström

1976-1978 Odd Lindqvist

1978-1981 Berndt Eneroth

1981-1988 Stefan Ryott

1988-2001 Göran Ekman

2001-2003 Anders Jarheim 

2003-2009 Ulf Clacton

2009-2012 Patrik Hedelin 

2012-2014 Jonas Steffensson 

2014-2016 Paul Morel

2016-2021 Håkan Westberg

2021 - 2023 Mikael Lindh Hök

2023- Mattias Holmström

 
Sponsorer
Sociala media