Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Allmänna villkor för Parasim-verksamheten

Gäller från 2024-02-28

 

Anmälan

Alla anmälningar görs via vår hemsida och betalning sker direkt vid anmälningstillfället. Max 1 plats per barn är tillåtet. Anmälan innebär att du som anmäler godkänner våra allmänna villkor. Efter fullständig anmälan skickas alltid en bekräftelse till den angivna mailadressen. Anmälan är bindande. Läs mer under Avanmälan.

  

Sen anmälan
Om lediga platser finns kvar efter att anmälan stängt kan en sen anmälan göras via kansli@hudiksim.com Sen anmälan behöver göras senast till tillfälle 2.

 

Gruppindelning

Vid anmälan väljer ni den grupp ni tycker passar in bäst enligt beskrivning nedan. Ansvarig tränare kan dock göra omflyttningar i grupperna om det skulle behövas.

Grupp 1: Barn som tränar vattenvana och grunderna i simning.

Grupp 2: Barn som börjat simma och kan simma minst 10 meter.

Grupp 3: Barn som redan kan simma minst 50 meter.

 

Medlemsavgift

Obligatorisk årlig medlemsavgift om 150 kr som betalas årsvis (jan-dec).

 

Träningsavgift

Vid sen anmälan till kurser görs inget avdrag på avgiften. Betalar du med faktura behöver den betalas inom 14 dagar. Om kursavgiften ej är betald i tid kommer en påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer 60 kr i påminnelseavgift.

 

Vårdnadshavarens ansvar 

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att meddela ansvarig tränare om barnets eventuella allergier, sjukdomar eller andra tillstånd som vårdnadshavaren bedömer vara viktigt för gruppens ledare att känna till. För oss är det viktigt att vi kan ge alla barn bästa möjliga förutsättningar och att undervisningen kan ske säkert. 

Som vårdnadshavare ansvarar du även för att se till att barnet duschar före och efter lektionen och slänger skräp i rätt sopkärl. 

Ansvarig vuxen ska, i de fall de inte medverkar i bassängen, kunna nås under lektionstid på något av de uppgivna telefonnumren vid anmälan.

Om barnet ej kan delta på lektionen ska detta meddelas till ansvarig simskoleledare så snart som möjligt. 

 

Avanmälan

Avanmälan ska direkt ske till kansli@hudiksim.com. 

·       Plats som avbokas senare än 5 dagar innan kursstart debiteras med 250 kr.

·       Avhopp av kurs efter första erbjudna kurstillfället återbetalas 50% av träningsavgiften.

·       Avhopp av kurs efter andra erbjudna kurstillfället eller senare återbetalas ej.

·       Vid längre sjukdom återbetalas 80% av träningsavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Utöver det gäller 250 kr i administrationskostnad.

·       Den obligatoriska medlemsavgiften återbetalas ej.

Ovanstående gäller oavsett deltagande på lektioner.

 

Observera att aktiviteten är undantagen från distanslagen då det rör sig om en fritidsverksamhet under en begränsad tid!

 

 

 

Inställda lektioner

Vid behov kan lektioner ställas in p g a tekniska problem, brist på ledare eller annan anledning. Vi försöker då att erbjuda ett nytt tillfälle.

 

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

För att underlätta administrationen registrerar vi i vårt administrationssystem uppgifter om namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer, ev. allergier samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att skicka relevant och viktig information om simskolan. 

 

Visa mer