Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Välkommen till vårt bokningssystem!


ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINEN ÖPPNAR: 


Befintliga medlemmar : 1:a Augusti 

Nya medlemmar: Från 10:e Augusti  kl 09:00


Är du osäker på vilken grupp du ska anmäla till?

Info om våra grupper går att läsa om under fliken Grupper på vår hemsida


För mer information om vilka villkor som gäller, se vår hemsida ---> Information om anmälan


____________________________________________________________________________________________________________


VID BOKNING


KLICKA PÅ GRUPPEN : Klicka på gruppen för att se mer info om den

GRÖN SIFFRA : Visar hur många lediga platser som finns i gruppen --> Logga in för att boka.

FULLBOKAT: Gruppen har inga platser tillgängliga --> Anmäl ev. intresse för reservplats.

EJ BOKNINGSBAR: Gruppen är stängd för bokning alt. du har inte loggat in. --> Klicka på gruppen för mer info.

Ej bokningsbar betyder inte att gruppen är fullbokad.

BEKRÄFTELSE: När bokningen är genomförd skickas en bekräftelse och faktura till angiven mail. 

 

FELMEDDELANDEN


Personnumret är redan registrerat : 

Vi har redan barnets uppgifter och du har loggat in med en mailadress som inte är registrerad på medlemmen. Logga in med rätt mailadress eller kontakta föreningen för att byta mailadress.


Jag får ingen kod :

Kontrollera att mailadressen är rätt och att det är den du använde dig av vid registreringen. Får du fortfarande ingen kod kan mailadressen blivit fel vid registreringen (stavfel eller liknande). Kontakta föreningen för att kontrollera adressen. 


Påminnelse om ålder:

Åldern gäller från det år barnet fyller och är en rekommendation. Om du känner att ditt barn ändå kan och vill vara med i en annan åldersgrupp kan du klicka vidare för att boka. MEN boka gärna rätt åldersgrupp från början om det inte finns särskilda skäl till något annat. Vi kan inte garantera plats i någon annan grupp om det senare inte passar.


_________________________________________________________________________________________________


Stödförälder - för dig som vill vara delaktig, men utan ledaransvar
Är du stödförälder kan ditt barn även plats i fullbokade grupper. Kontakta kansliet för bokning. 

Våra grupper har minst två ordinarie ledare. Till varje grupp eftersträvar vi att också ha 1-2 stödföräldrar. Ingen gymnastikkunskap krävs. En stödförälder fungerar som en extra person i salen och är ledarna behjälplig med framplock, bortplock och övergripande ta hand om barnens trivsel under träningen. 

Visa mer