Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

De bokningsbara grupperna hittar ni via länken "Gå vidare"  längst ner på denna sida. Men börja alltid med att logga in ovan om ni har för avsikt att boka en plats.

 

På denna sida kan ni boka plats i ordinarie grupper samt till prova-på dagar (om sådana arrangeras) och föreningens gemensamma läger.

 

I god tid innan ni gör en bokning bör ni även läsa info på följande sidor:

solgf.se/bokning
solgf.se/anmalan
solgf.se/betalning

 

ORDINARIE GRUPPER UTAN KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER
Bokning av plats i ordinarie grupper för våren 2024 är nu stängd för vårterminen. Eventuella platser som kan dyka upp efter lovet och fram till terminsslut sparas till hösten.

 

För anmälan till intresselistan se solgf.se/anmalan

 

PROVA-PÅ TRÄNINGAR

Vi har inga fasta prova-på tillfällen i samband med terminsstarterna.  Ibland kan dock sådana arrangeras vid andra tillfällen.

Vi kan för prova-på också tipsa om att vissa av våra lovläger är öppna även för de som inte redan är medlemmar i föreningen.

 

LOVLÄGER
Inbjudan till våra lovläger sänds i första hand ut via e-post till de aktiva i de grupper som omfattas.

Vid lägerbokningar krävs det därför för de flesta att man först loggar in för att platsen, om man går i en grupp som lägret omfattar, ska bli bokningsbar.

Till vissa läger kan även de som ännu inte går i SOL GF anmäla sig. I de fallen står det att bokningen är öppen även innan man har loggat in. Information om dessa läger sänds i första hand ut till vår intresselista.
 
 
GÖR EN BOKNING
För själva bokningarna hittar ni aktuella grupper via länken "Gå vidare" nedan.
 
För mer info om hur du gör en bokning se vår sida solgf.se/bokning.
 
Läs alltid informationen om våra avgifter och om betalning på vår hemsida innan bokning. Ni hittar den på solgf.se/avgifter och solgf.se/betalning.
 
När ni gör en bokning bekräftar ni samtidigt att ni har tagit del av den informationen.
 
MEDLEMSAPPEN
För träning i våra ordinarie grupper rekommenderar vi att ni, när ni fått en plats, även laddar ner medlemsappen för att se träningsstart, träningsslut samt inställda träningar vid t.ex. lov så snart tränarna har lagt upp dessa. Medlemsappen hittar ni på https://www.sportadmin.se/medlemsapp/
 
Lovläger och prova-på träningar visas inte i medlemsappen.
Visa mer