Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Här kan ni anmäla er till MKK skridskoskola och till våra vuxengrupper  eftersäsongen 2024 vecka 14-19. Börja med att läsa och ta del av nedan information. Välj hur många pass/vecka som ni vill anmäla ert till . Klicka på gruppen för att få upp mer information. Logga sedan in och genomför anmälan. Anmälan är bindande, inga avgifter betalas tillbaks.

 

Skridskoskola:

Söndagar 10:15-11:00, (ev 11:00-11:45)

 

Kostnaden är 600 kr för skridskoskolan. 

 

Vuxengrupper:

Nybörjar och fortsättningsgrupp är på söndagar. Pris för vuxengrupper:

1g/vecka             900 kr

2ggr/vecka         1800 kr         

3ggr/vecka         2700 kr

4 ggr/vecka        3500 kr       

 

 

Uppförandekod
MKK följer Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå,
förutsättningar och ambitionsnivå.
4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.


Länk till PDF:
Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod
Länk till Film (.mp4):
Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod
Föräldrarollen
Du förväntas som förälder till en åkare allt efter barnets ålder, förmåga och mognad se till att:

* föreningen får in uppdaterade kontaktuppgifter såsom namn och mailadress.
* hålla dig informerad om den information som läggs ut på sociala medier (hemsidan, Instagram och Facebook).
* respektera åkarnas och tränarnas träningstid tillsammans. Tränarnas samlade erfarenhet säger att träningen blir mer fokuserad och håller generellt högre kvalitet när föräldrar inte försöker påverka träningen i ishallen. Föräldrar är välkomna att se på så länge åkarnas och tränarnas träningstid tillsammans respekteras.
* föräldrar får inte vistas i båsen.
* visa respekt för tränaren och de andra medlemmarna i klubben inför åkaren. Ta eventuella frågor med dem det berör; tränarfrågor till huvudtränaren och styrelsefrågor till ordföranden.
* sätta dig in i hur ett konståkningsår ser ut för din åkare och för klubben som helhet. Styrelsen svarar gärna på frågor om detta.
* svara på klubbens förfrågningar om tävlingserbjudande som skickas via mail.
* åkaren kommer till sina tävlingar eller meddelar en dag innan om de inte ska vara med. Vid sent avhopp bli du fakturerad för tävlingen. Samtliga åkare blir fakturerade för sina tävlingar.
* vi är en klubb där vi känner glädje med varandras framgångar och stöder/peppar varandra i motgångar. Inte bara ditt egna barn utan alla i klubben.
Malmö Konståkningsklubbs likabehandlingsplan
Malmö Konståkningsklubb har en likabehandlingsplan. Den finns på hemsidan. Du som vårdnadshavare eller myndig åkare ska ta del av den.

https://idrottonline.se/MalmoKK-Konstakning/varforening/vardegrund
Medlems- och träningsavgift
Medlemsavgiften ingår i terminsavgiften och är för närvarande 150 kr.
Du ska ha betalt in avgiften innan terminens start. Terminsavgiften faktureras terminsvis. Höstterminen är vecka 36-50.
 
Kostnad för 1 gång/vecka är 1200 kr
Kostnad för 2 gånger/vecka är 1700 kr.
 
Du är välkommen som icke medlem
 
 
Har ni frågor om träningsavgiften är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Observera att utan fullbetald avgift (medlem och träning) så är du/ditt barn ej försäkrad. Åkarna är försäkrade i Folksam.

Aviserade och förfallna avgifter ska vara betalda
Konsekvens för familjer där avtalet om avgifter bryts: I enlighet med föreningens stadgar 14 paragrafen har styrelsen rätt att begränsa medlemmens deltagande i föreningens aktiviteter till skulden är reglerad. Anmälan är bindande, inga avgifter betalas tillbaks.

Samtyckeshantering info
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska samtycke inhämtas vid hantering av bilder/film och kontaktuppgifter. Nedan kommer att antal alternativ som du som vårdnadshavare ska ta ställning till kring publicering av bilder/film och hantering av kontaktuppgifter inom föreningen. Är du över 18 år fattar du själv beslut om samtycke. Samtycket gäller så länge du/din åkare är aktiv i klubben. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på kansli@malmokk.se. (OBS. du kan välja fler än ett alternativ.)

 

Nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder – allt för att vi som förening ska kunna digitalisera och förenkla vår administration. För samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift mellan 9 - 59 kr. 

 

Har ni frågor kontakta oss gärna på mail anneli@malmokk.se eller på telefon 0705384738.

Visa mer