Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

För att kunna anmäla sig behöver man först logga in högst upp på sidan med den gröna knappen:   LOGGA IN  

 

Att en grupp står som Ej Öppen innebär inte att den är fullbokad utan att inloggning inte är gjord, att anmälan för den gruppen inte har öppnat än eller enbart är öppen för befintliga medlemmar i den gruppen. Är en grupp fullbokad står den som Fullbokad.

 

 

ANMÄLAN TILL VÅRTERMINENS GYMNASTIKGRUPPER 2023

 

Det är nu fullt i alla Vårterminens Gymnastikgrupper.

 

I BGF tillämpar vi inget kösystem inför terminerna men skulle det vara fullt i en grupp går det att sätta upp sig på reservlista ifall att det skulle bli lediga platser under terminens gång.

 

Reservlista Barngymnastik, Truppgymnastik Träning och Parkour: Reservlista

 

Reservlistan töms alltid vid varje terminsslut och en ny anmälan behöver göras igen inför nästföljande termin.

 

 

För nyanmälan till Tävlingsgrupperna se: Truppgymnastik Tävling - Nyanmälan

 

 
 

 

ANMÄLAN VÅRTERMINENS MOTIONSPASS MED BGF MOTION 2023

 

Terminstart: vecka   2 (  9/1)
Terminslut:   vecka 21 (28/5)

 

För anmälan logga in högst upp sidan med den gröna knappen:    LOGGA IN   och välj därefter: BGF Motion

 

 

 

Inbetald terminsavgift återbetalas inte, annat om läkarintyg kan uppvisas eller om avbokning skett skriftligen till kansliet (kansliet@bjerredsgf.se) senast innan det tredje schemalagda träningstillfället.

 

För hjälp med anmälan se: Anmälan - Hjälp

Visa mer