Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Välkomna till vårt bokningssystem för alla våra gymnastikgrupper inom barn- och ungdomsverksamhetenOBSERVERA ATT ALLA BOKNINGAR GENOMFÖRS MED KORTBETALNING, DELBETALNING ELLER FAKTURAKÖP 

Därför har vi valt att använda en sk digital kanslist. Detta innebär att du som medlem får en administrativ kostnad per faktura på mellan 9-59 kr beroende på fakturabeloppets storlek.

Anmälan öppnas upp 6/8  kl 9.00 för alla som tränat i en grupp i år (är medlemmar)
För övriga öppnar vi upp 13/8 kl 9.00.

Här kan ni läsa när respektive grupp tränar.

https://www.gfnaset.se/sida/?ID=17003
Visa mer