Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Välkomna till Pixbo GF bokningssystem

Det är endast personer från kön som fått ett erbjudande till en specifik grupp eller befintliga medlemmar som får boka plats i någon av våra grupper. Nya medlemmar måste göra en intresseanmälan till vår kö via vår hemsida. 

 

Bokningserbjudandet är personligt och länken får inte användas för bokning av plats av annan än den medlem som erbjudandet avser. Detta är jätteviktigt för att vi ska kunna följa köordningen. 

 

OBS! Man måste logga in för att ens grupp ska bli bokningsbar. Du blir inte automatiskt bokad i en grupp bara genom att skapa ett konto, man måste välja grupp och betala platsen. 

Hur man bokar: 

1. Tryck på den blå knappen "Logga in för att boka".

För att logga in och kunna boka anger du din e-mailadress som du fått erbjudandet skickat till. 

2. En engångskod skickas till din e-mail. 

3. Ange engångskoden i pop-upfönstret

4. Välj medlem eller skapa "Ny deltagare". Du får endast boka den medlemmen som erbjudandet gäller.
     Inte syskon som står i kö. 

5. Välj gruppen som ditt personliga erbjudande gäller och "Boka"

6. Genomför betalning för att bekräfta bokningen. 

7. Ett bekräftelsemail skickas till din mail, allt klart!

Har ni frågor kontakta oss gärna på mail pixbogf@hotmail.com eller på telefon 0707-192529

Visa mer