Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Välkommen till vårt bokningssystem!

Här kan du både se grupper som är öppna för att se och/eller öppna för att anmäla till. Tryck på gruppen för att se mer information om den samt om några förkunskaper behövs.

Grupperna är bokningsbara till och med söndagen innan terminsstart och synliga till fyra veckor efter terminsstart. Vi tar inte in nya deltagare efter fjärde lektionen utan ber er då vänta till nästa termin.

Är du osäkra på vilken grupp som passar ditt barn ta en titt på vår hemsida www.sk70.se under flik Simskola.

 

HUR MAN BOKAR som NY MEDLEM:

Följ instruktionerna under 1.Logga in. Fyll i din e-post i första steget "Logga in för att boka", det mailas då en engångskod till din e-postadress, skriv in engångskoden, skriv därefter in personnummer för den som skall anmälas (EJ förälders personnummer!) samt övriga efterfrågade uppgifter. Du har nu skapat ett konto. Klicka "Anmäl" på den grupp som du vill boka och klicka sedan "Reservera plats". Du kommer att få ett mail som bekräftelse på din bokning. OBS! Glöm inte att välja grupp! Du blir inte automatiskt bokad i en grupp bara genom att skapa ett konto. 

 

HUR MAN BOKAR som BEFINTLIG MEDLEM:

Har du redan ett konto? Följ instruktionerna under 1.Logga in. Fyll i din e-post i första steget "Logga in för att boka", det mailas då en engångskod till din e-postadress, skriv in engångskoden. Därefter får du välja vilken medlem som du vill boka. Klicka "Anmäl" på den grupp som du vill boka och klicka sedan "Reservera plats". Du kommer att få ett mail som bekräftelse på din bokning. OBS! Glöm inte att välja grupp! Du blir inte automatiskt bokad i en grupp bara genom att skapa ett konto. 

 

Uppe i höger hörn kan du byta mellan de personer som är kopplade till din mailadress. Vill du lägga till fler personer i familjen klickar du på "Ny deltagare".

 

Om gruppen du vill anmäla till är fullbokad kan du anmäla dig till vår kölista HÄR eller kontakta vårt kansli.

 

Har du frågor kontakta oss på kansli@sk70.se eller 033-255435.

***

Nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder – allt för att vi som förening ska kunna digitalisera och förenkla vår administration. För dig som medlem innebär det en smidigare upplevelse vid anmälan och betalning, och fler betalningsmetoder. För samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift mellan 9 – 59 kr.

Dessutom får du tillgång till MedlemsAppen = kalender, kallelser, digitalt medlemskort, samåkning, utskick, utmärkelser(simmärken), översikt av samtliga fakturor m.m. Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” från AppStore eller Google Play, efter att du har betalat medlemsavgiften så får du också tillgång till Medlemskortet och eventuella medlemserbjudanden direkt!

Genom att anmäla er till Simklubben 1970 's (SK70) aktiviteter godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register i enlighet EU:s GDPR direktiv och gällande svensk lagstiftning (personuppgiftslagen). Personuppgiftstlagen General Data Protection Regulation av EU (GDPR), syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisks person som är i livet. De personuppgifter som du lämnat till SK70 behandlar SK70 alltid korrekt och i enighet med god sed på gällande lagar. Personuppgifterna är nödvändiga för att SK70 ska kunna fullgöra sina åtaganden mot stat, kommun och förbund för att fungera. Som medlem kan du alltid begära att få veta vilka uppgifter som SK70 behandlar om dig. Du kan naturligtvis begära att uppgifter tas bort eller ändras de visar sig felaktiga eller ofullständiga.

Visa mer