Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Här kan du anmäla dig till Falu Simsällskaps olika aktiviteter.

 

 

SIMSKOLAN:

 

Måndagen den 1 juli kl.11:30 öppnar anmälan till höstens simskolor för de som simmat med oss under vårens terminsimskola (återanmälan). Återanmälan gäller alltså inte för er som enbart simmat med oss under intensivsimskolorna under nyår, vår eller sommar. 

 

För övriga öppnar anmälan onsdagen den 3 juli kl.11:30 (nyanmälan).

 

Höstens simskola startar sin första simskoledagen lördagen den 31 augusti.


Grupperna, dagar och tider är nu synliga på vår bokningssida... 

Läs gärna mer om våra nivåer här... och se vår simskoleöversikt...

 

Är barnet 3 år, men fyller 4 år under 2024 (oavsett när under året) kan barnet fortfarande anmäla sig till en grupp där åldersrekommendationen är 4-8 år. Bortse från den varning som kommer upp, det är bara att gå vidare.

 

Vi reserverar för att ställa in vid grupper som inte får tillräckligt med deltagare. Då ser vi till, i diskussion med målsman, att försöka hitta en lösning där vi flyttar deltagaren till annan grupp/period.

 

Är ni osäkra på vilken grupp som passar ert barn bäst? Titta på vår hemsida www.falusim.se Klicka på "Verksamheten" välj sedan "Simskola" välj sedan fliken "Nivåer" där ni kan läsa mer om varje grupp innan ni gör anmälan.

 

 

 

ADMINISTRATIV AVGIFT:

Vi erbjuder digitala betalningsmetoder - allt för att vi som förening ska kunna digitalisera och förenkla vår administration. För dig som medlem innebär det en smidigare upplevelse vid anmälan och betalning, och fler betalningsmetoder. För samtliga betalningar tillkommer en administrationsavgift som ligger mellan 9 - 59 kr.

Visa mer