Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

För att kunna anmäla sig behöver man först logga in högst upp på sidan med den gröna knappen:   LOGGA IN  

 

Att en grupp står som Ej Öppen innebär inte att den är fullbokad utan att inloggning inte är gjord, att anmälan för den gruppen inte har öppnat än eller enbart är öppen för befintliga medlemmar i den gruppen. Är en grupp fullbokad står den som Fullbokad.

 

HALLOWEENLÄGER

Lördagen den 4 November 13:30-16:00 Rutsborgshallen 2

 

Är du redo för läskig GYMPA, skrämmande PARKOUR och skräckinjagande överraskningar?

Klä ut dig om du vill och KOM OM DU VÅGAR!

Lägret kostar 250 kr och är öppet för alla medlemmar i föreningen oavsett ålder.

 

För anmälan logga in högst upp sidan med den gröna knappen:    LOGGA IN   och välj därefter: Läger längs ner på sidan.

 

RUGGIGT VÄLKOMMEN!

PS: Problem med anmälan? - kom ändå så ordnar vi det praktiska ändå. 

 

ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINENS GYMNASTIKGRUPPER

 

LITEN/STOR GYMPA 2-4 ÅR och BARNGYMNASTIK 4-6 ÅR

Det är nu fullt i alla Liten/Stor Gympa och Barngymnastikgrupper för höstterminen.

 

I BGF tillämpar vi inget kösystem inför terminerna för liten/stor gympa och barngymnastik men skulle det vara fullt i en grupp går det att sätta upp sig på reservlista ifall att det skulle bli lediga platser under terminens gång.

 

Reservlista till Liten/Stor Gympa 2-4 år och Barngymnastik 4-6 år: Reservlista

OBS! Ovanstående Reservlista är enbart för anmälan till Liten/Stor Gympa och Barngymnastik.

För anmälan till Truppgymnastik Tävling, Truppgymnastik Träning och Parkour se information längre ner på sidan.

 

Reservlistan töms alltid vid varje terminsslut och en ny anmälan behöver göras igen inför nästföljande termin.

 

Inbetald terminsavgift återbetalas inte, annat om läkarintyg kan uppvisas eller om avbokning skett skriftligen till kansliet (kansliet@bjerredsgf.se) senast innan det tredje schemalagda träningstillfället.

 

För hjälp med anmälan se: Anmälan - Hjälp

 

 

TRUPPGYMNASTIK TÄVLING, TRUPPGYMNASTIK TRÄNING och PARKOUR

 

Befintliga Medlemmar

Anmälan och betalning av terminsavgiften görs i anmälningsmailet som skickas ut under vecka 26 till alla nuvarande medlemmar i grupperna. Anmälan behöver vara gjord innan terminsstart.

 

Nya Medlemmar

Till grupperna i Truppgymnastik Tävling, Truppgymnastik Träning och Parkour tas nya medlemmar in till eventuellt lediga platser i första hand från kölista.

 

Kölista till Truppgymnastik Tävling: Kölista Truppgymnastik Tävling

 

Kölista till Truppgymnastik Träning: Kölista Truppgymnastik Träning

 

Kölista till Parkour: Kölista Parkour

 

 

ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINENS MOTIONSPASS MED BGF MOTION

 

Terminstart:  vecka 34   21/8
Terminslut:    vecka 50   14/12

 

För anmälan logga in högst upp sidan med den gröna knappen:    LOGGA IN   och välj därefter: BGF Motion

 

Visa mer