Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Vänligen läs all information nedan innan bokning!

 

KSLS jobbar för att barnen ska kunna vara med i simskola ur ett så smittsäkert sätt som möjligt. Vi vill göra er uppmärksamma på att inga föräldrar är med i byggnaden. Barnen hämtas och lämnas vid entrén av respektive grupps simlärare. Simlärarna/ledarna (manliga och kvinnliga) är med barnen hela tiden även i omklädningsrummen för att hjälpa till med av- och påklädning om det behövs. Extra ledare finns på plats för att stötta upp både i omklädningsrummen och i simhallen för att öka tryggheten. I bassängen jobbar vi i smågrupper/zoner. I omklädningsrummen följer vi de riktlinjer som finns vad gäller antal personer. Alla ledare har visir så väl på kant som i vattnet.

 

Barnsimskolans vårtermin 2 vecka 17-24. Rekommenderad grupp för barnet syns när ni loggar in för att boka plats om barnet tidigare deltagit i simskolan hos oss. Är rekommendationen Tekniksim kommer du att få ett mejl med information om träningsstart. Skulle det inte finnas någon rekommendation mejla annalena@ksls.se

 

Vill du ställa ditt barn på kö till en speciell nivå kan du göra det genom att boka barnet till "kölista".

 

Minisim är en avgiftsfri intresseanmälan. Boka en plats i gruppen om du är intresserad av att vara med i Minisim så kommer vi att höra av oss inför kursstart med vidare information om avgift och antal lektioner. Eftersom inga föräldrar tillåts i byggnaden kommer vi i nuläget inte att starta upp Minisim då verksamheten kräver att en förälder är tillsammans med barnet i vattnet.

 

Ungdomssimskola är en avgiftsfri intresseanmälan. Boka en plats i gruppen om du vill vara med så kommer vi att höra av oss till dig med mer information.

 

Är ditt barn simkunnigt, d.v.s. kan hoppa/dyka i på djupt vatten, komma under vattenytan, ta sig upp till vattenytan och därefter direkt simma 200 m varav 50 m ryggläge,  kontakta kansliet 073-5335295 om vill börja simträna till våren.

 
Frågor ang kurserna? Mejla annalena@ksls.se
 

VILL DU SKAPA ETT MEDLEMSKONTO? Välj "Logga in för att boka", skriv din e-postadress, klicka på "nästa" 

Följ sedan anvisningarna i dialogruta. 

 
För att delta i KSLS:s verksamhet måste man vara medlem. Medlemsavgiften för medlemsår 2021 (200901-211231) tillkommer. Medlemsavgiften är 300 kr/person. Önskas familjemedlemskap 500 kr per familj (folkbokförda på samma adress) I samband med anmälan måste du själv aktivera familjemedlemskap när du betalar faktur
an. 
 
Vi har digitalt betalningssystem via SportAdmin och deras samarbetspartner Billmate. När du får fakturan kan du välja mellan kortbetalning, fakturabetalning eller delbetalning. En administrationsavgift mellan 9-59 kr per betalning tillkommer. Kostnad för kursen får du veta om du klickar på den kurs du vill anmäla till. 
 
Minst fem deltagare krävs för att respektive grupper ska starta. Vi kan tvingas ställa in verksamhet före start om antalet deltagare är för få eller ändra er bokade tid. Ni har då rätt att ångra bokningen om den nya tiden inte passar er. Vi kommer då att kontakta er i första hand via mejl.

 

Vi reserverar oss för uppehåll/inställda lektioner i verksamheten p.g.a. omständigheter som vi inte kunnat råda över. 

 

Ångerrätt

? Inom 14 dagar efter genomförd bokning, ska eventuell avbokning meddelas

? Meddelande om avbokning ska lämnas skriftligen till föreningen

? Meddelande om avbokning ska innehålla deltagarens personuppgifter samt uppgift om den kurs/grupp han/hon är anmäld till.

 

Återbetalning efter ångerrättstiden gått ut sker enbart vid sjukdom och skall intygas av läkare.

 

Avbokningsregler: Vid avbokning innan kursstart debiteras administrationskostnad 100 kr. Vid avhopp innan tredje lektionen debiteras 250 kr för barn/ungdom simskola, 450 kr för vuxensimskola/crawlkurs vuxna. Vid avhopp efter tredje debiteras full kostnad.

KSLS är inte återbetalningsansvarigt för anmälningsavgifter eller andra betalda kostnader och är inte heller ansvarigt för ekonomisk förlust eller skada, som uppstår om träning eller tävling måste ställas in eller ändras på grund av händelser som ligger utanför KSLS kontroll, såsom exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeure-händelser.

Hur man bokar:

Befintlig medlem: Har du redan ett konto, fyll i den e-post som är registrerad hos oss och klicka på nästa. Du får då en engångskod till din e-postadress (det kan ta några minuter innan koden kommer till er mejl). Skriv in engångskoden. Därefter får du välja vilken medlem du vill boka plats till. Vill du lägga till fler personer i familjen klickar du på "Ny deltagare". Klicka sedan på den grupp som du vill boka plats i. Klick på "boka" längst ner. Du kommer att få ett mejl som bekräftelse på din bokning.

 

Ny medlem:

Är du inte medlem sedan tidigare: Välj "Logga in för att boka", skriv din e-postadress, klicka på "nästa"  i första steget så får du en engångskod till din e-postadress. Skriv in engångskoden och därefter personnummer på den du ska anmäla samt övriga kontaktuppgifter. Du har nu skapat ett konto. Klicka sedan på den grupp som du vill boka. Klicka på "Boka" längst ner. Du kommer att få ett mejl som bekräftelse på din bokning. 

 

Systemet känner av familjemedlemskap genom adresserna så tänk på att om ni bor i lägenhet ska även lägenhetsnumret läggas in efter gatuadressen. Vänligen se över och uppdatera kontaktuppgifterna i samband med bokningen om du inte redan gjort det. Kontrollera att ett mobilnummer finns angivet under "Mobiltelefon" eftersom vi kan behöva få ut information snabbt till hela grupper via sms och då hämtar systemet från den inställningen vilket betyder att om fältet är tomt kommer ni inte att få sms om ex inställd lektion eller annan ändring i verksamheten.

 

OBS! Om man har fler än ett barn som har medlemskonto hos oss måste samma mejladress vara registrerad på samtliga barns medlemskonto för att man ska kunna se respektive barns konto när man loggar in. 

Om fler än ett barn registreras se till att adressen och lägenhetsnummer är lika eftersom familjekoppling då är möjligt och man betalar familjemedlemsavgift där samtliga aktiva barn inkluderas istället för enskilt medlemskap per barn.

 

Har ni frågor kontakta oss gärna via mejl annalena@ksls.se eller kansliet tfn nr: 0735-335295

 

Välkommen att simma hos oss!

 

Visa mer