Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Välkomna till vårt bokningssystem för alla våra gymnastikgrupper inom barn- ungdoms och motionsverksamheten

OBSERVERA ATT ALLA BOKNINGAR GENOMFÖRS MED KORTBETALNING, DELBETALNING ELLER FAKTURAKÖP 
 
Därför har vi valt att använda en s.k. digital kanslist. Detta innebär att du som medlem får en administrativ kostnad per faktura på mellan 9-59 kr beroende på fakturabeloppets storlek.
 
Anmälan för vårtterminen 2022 öppnar 10/12  kl 9.00 för alla som tränat i en grupp under hösten 2021, eller är medlemmar 2021.
För alla våra nya medlemmar öppnar vi 17/12 kl 9.00.

Här kan ni läsa när respektive grupp tränar:

https://www.gfnaset.se/sida/?ID=17003

 
 
 
 
Visa mer