För att Kristianstad Starlight Cheer ska kunna bedriva sin verksamhet hanteras personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

De personuppgifter som föreningen använder för alla aktiva medlemmar är namn, adress, email, telenr, personnr och eventuella allergier samt namn, telenr och email för målsmän. Personuppgifterna hanteras av föreningen under medlemstiden och kommer inte att överföras till tredje part. Efter avslutat medlemskap raderas personuppgifterna.

Personuppgifterna finns i systemet SportAdmin för att hantera ett medlemsregister och ett kösystem till våra träningslag. Medlemsregistret används för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med registrering av träning- och tävlingslicens till Pensum, för att ansöka om statligt och kommunalt stöd samt till anmälan för tävlingar.

Bilder på aktiva medlemmar kan publiceras på föreningens hemsida och dess sociala medier.