Inom KbSS hanterar vi följande personuppgifter för samtliga medlemmar och för dem som deltar i utbildningar, aktiviteter eller sponsrar föreningen. För minderåriga även för målsmän:

Dessa uppgifter behövs för att bedriva föreningens verksamhet.

Vissa uppgifter om medlemmar lämnas vidare till kommunen och Svenska Simförbundet/Riksidrottsförbundet.

Inom kommunen används uppgifterna som underlag för utbetalning av föreningsbidrag. Sedan kontroll och beslut utförts gallras/anonymiseras uppgifterna varefter vissa uppgifter sparas för statistikändamål.

Svenska Simförbundet/Riksidrottsförbundet använder uppgifterna bl.a. för licenshantering, tävlingsresultat, utskick av tidningen Aqua och statistik.

Uppgifter om medlemmar som inte betalt medlemsavgift för innevarande år rensas ut efter två betalningspåminnelser, senast 3 månader efter ordinarie årsmöte. Den som har andra skulder till föreningen ligger kvar i våra system tills dess att skulderna reglerats.

Riksidrottsförbundet har utfärdat en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen. Denna tillämpas av KbSS.

Genom att vara medlem i KbSS godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan part och du kan när som helst välja att avregistrera dig, men då har du ingen möjlighet att vara medlem i föreningen. Avregistrering sker genom att maila till info@kbss.nu.