Linköpings Budoklubb skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Föreningen. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Anledningen till att vi vill behandla personuppgifter om dig är för att kunna söka kommunala och statliga bidrag för våran verksamhet. Vi använder även din e-mailadress för att göra utskick med information som rör Linköpings Budoklubbs verksamhet.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom föreningen samt av riksidrottsförbundet och avsedda kommunala och statliga instanser. Inga uppgifter kommer att lämnas ut till externa mottagare utanför de nämnda i detta avtal.

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vid utträde ur föreningen avlägsnas alla dina uppgifter ur medlemsregistret. Detta sker i slutet av den termin där medlemskapet avslutas genom att medlemsavgift ej betalas in eller medlemmen själv meddelar sitt utträde.