Genom att ansöka om medlemskap i Lerums Konståkningsklubb (LEKK) :


(om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid skyddad identitet, kontakta ordförande så att vi kan hantera era uppgifter korrekt)

Ansökan behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap godkänns genom att faktura tillställs sökanden. Ansökan om medlemskap och anmälan till konståkningsgrupp ska ske enligt datum för respektive termin för att plats ska kunna garanteras åkaren i tilldelad grupp. En åkare kan starta ny termin under förutsättning att åkaren har betalat samtliga förfallna avgifter till klubben inklusive medlemsavgift, anmälningsavgift, eventuell licensavgift och tävlingsavgift.