Välkommen till Alviks IK.

Nedan följer föreningens användarvillkor som måste godkännas av samtliga medlemmar för att medverka i föreningens verksamhet. Du accepterar härmed föreningens stadgar, policys och riktlinjer. Stadgar kan vid behov revideras och godkännas vid årsmötet. Policys och riktlinjer revideras löpande vid behov. Dessa finns att läsa på föreningens hemsida, www.alviksik.se.

Du accepterar även att eventuellt synas på bild, film eller text. på föreningens sociala kanaler, ex. hemsida, föreningssystem (ex. Sportadmin, Fogis, Ibis), Facebook, Instagram, Linkedin, tidningsartiklar m.m. . Syftet med foton och filmer som publiceras är att marknadsföra föreningens verksamhet och ska aldrig vara missgynnande för någon enskild individ.

Föreningen följer samtliga direktiv och riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF), samt alla de underliggande specialidrottsförbund (SF) och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som vi är medlemmar i. Anges nedan.

Specialidrottsförbund (SF) 

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Vid frågor gällande föreningens användarvillkor kontakta kansliet.


Med vänliga hälsningar
Alviks IK