Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss i Skellefteå Dans och Balettförening att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. 
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Vill du inte att vi registrerar dina uppgifter så har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot dig som medlem.

Registrerade personuppgifter

Som medlem (eller som målsman till medlem) i Skellefteå Dans och Balettförening får du tillgång till inloggningsuppgifter till SportAdmins MedlemsApp för att nå din profil och de personuppgifter vi har sparade om dig. 
Ladda ner appen och skriv in din mailadress som är registrerad hos Dans och Balett, därefter får du en engångskod till din angivna mailadress.

Dina sparade personuppgifter når du genom att, efter du loggat in, klicka på "Inställningar" (kugghjulssymbolen) under ditt namn. Där finns all information samlad om dig och dina barn som finns registrerat hos Dans och Balett. I MedlemsAppen kan du redigera dina kontaktuppgifter, får du problem maila info@sportadmin.se 

Du har också möjlighet att dölja dina personuppgifter för övriga medlemmar (samt medlemmars målsmän). Detta gör du under din profil "Visa kontaktinformation" Observera att dina kontaktuppgifter bara syns för medlemmar som är deltagare i samma grupper som dig.

Vi sparar följande personuppgifter:

Radering av personuppgifter

Önskar du radera dina personuppgifter kontakta: info@dansochbalett.se
*) Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på www.datainspektionen.se.

Vad gäller vid bildpublicering på föreningens hemsida och sociala medier?

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida: dansochbalett.se samt i sociala medier under föreningens profiler, sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. 

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Bildmaterial av barn under 16 år i danssal där person tydligt framgår publiceras ej utan vårdnadshavares samtycke. Som utgångspunkt inhämtas alltid muntliga samtycken. Observera särskilt att alla våra föreställningar är offentliga arrangemang där vem som helst kan fotografera och filma och samtycke kommer ej inhämtas för publicering av bildmaterial i dessa sammanhang. Medlemmar kan alltid höra av sig till oss om de inte önskar att de eller dess barns personuppgifter (bild/video) ska publiceras på hemsida eller sociala medier. Maila då info@dansochbalett.se