Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Med anledning av det kompletterades medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här http://idrottonline.se/GoteborgsKK-Konstakning/globalassets/goteborgs-kk---konstakning5/policys/integritetspolicy-gkk-2018.pdf

Mvh Göteborgs Konståkningsklubb Singel