Användarvillkor


Ni godkänner att vi använder uppgifterna ni uppgett i vårt medlemsregister i SportAdmin.


Medlemsskap hos oss kostar 100kr och är giltigt ett kalenderår och är nödvändigt för att få deltaga på våra träningar, läger och evenemang. Medlemsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.


Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och andra aktiviteter.


Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den på vår hemsida.