Med anledning av den nya personuppgiftslagstiftningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 så ställs högre krav kring hantering av personuppgifter än tidigare. Hos oss innebär det att vi skärper och förtydligar ett antal rutiner.

Genom att registrera dig eller dina barn som medlem i Lindsdals IF godkänner du att vi använder era personuppgifter i vårt register i enlighet med EU:s direktiv om GDPR (General Data Protection Regulation).

Du godkänner samtidigt att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Lindsdals IF hemsida samt Lindsdals IF:s sociala medier. 

Om du inte vill ha med dina barn på bild, så kan du mejla detta till kansli@lindsdalsif.com så registrerar vi detta.

GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Personuppgifterna är nödvändiga för att Lindsdals IF ska kunna bedriva verksamhet samt fullgöra sina åtagande mot stat, kommun, Riksidrottsförbundet och underliggande förbund.

Personuppgifter behandlas med olika ändamål kopplade till verksamheten som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedd för och hanteras alltid korrekt och i enlighet med god sed vad gällande lagar. Vissa uppgifter kan exempelvis skickas vidare vid cupanmälningar.

Som medlem har du alltid rätten till att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av personuppgifter. Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade, eller raderade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.