ÄLVSBORG FF POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Allmänt om behandling personuppgifter

Denna policy omfattar Älvsborg FF hantering av medlemmarnas personuppgifter enligt GDPR.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter.

När en person ansöker om medlemskap i föreningen anser Älvsborg FF att medlemmen samtyckt till användning av personuppgifter enligt nedan.

Älvsborg FF värnar sina medlemmars personliga integritet och strävar alltid efter att skydda sina medlemmars personuppgifter på bästa sätt.

Älvsborg FF kommer att behandla medlemmarnas personuppgifter såsom namn, personnummer, mailadresser och andra eventuella uppgifter i syfte att kunna administrera medlemskapet i föreningen.

Uppgifterna används bl.a. till att söka de bidrag som föreningen har rätt till. Dessa bidrag baserar sig på det antal medlemmar som föreningen har och även på de aktiviteter som föreningen anordnar. Uppgifterna används också för att nå ut med information till våra medlemmar via hemsidan eller fysisk post.

För att kunna vara registrerad som aktiv fotbollsspelare behöver även spelarens uppgifter finnas tillgängliga i ”Fogis” (fotbollens gemensamma informationssystem) från det året man fyller 13 år. Fogis är den svenska fotbollsrörelsens gemensamma system för tävlingsadministration och registerhantering.

Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Älvsborg FFs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om personuppgiftbiträde tecknas.

Våra medlemmar har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall medlemmen vill ha sådan information ska man lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av medlemmen per post och kan alltså inte skickas per e-post. Medlemmen har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om 2018-02-09 behandling av personuppgifter och om medlemmens personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har man rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om foton och bilder

Många av våra lag använder sig av bilder för att kommunicera med medlemmar och omgivningen i övrig. Detta sker bland annat via hemsidan, facebook och instagram. Älvsborg FF frågar sina medlemmar om de inte vill delta i dessa medier och i dessa fall meddelar medlemmen eller dess vårdnadshavare berörda ledare och kansliet (så kallad negativ rapportering).

/Styrelsen