För att kunna anmäla era till Växjö Simsällskaps olika verksamheter krävs det att ni skapar en personlig inloggning där vi kräver att ni lämnar namn och personnummer, samt er bostads- och mejladress. Dessa uppgifter lagras i vårt medlemsregister och finns tillgängligt för föreningens personal och ledare. Önskar ni ta del av vilka uppgifter vi lagrar kan ni på begäran få ett utdrag, genom att ta kontakt med kansliet.  

Denna information används för att registrera er i våra olika verksamheter, samt för att kunna kontakta er vid behov. Era kontaktuppgifter används i föreningens generella utskick, men inte i marknadsföringssyfte. Era kontaktuppgifter kommer även finnas tillgängliga för de andra deltagarna i er aktiva medlemsgrupp om ni tillhör tävlingssektionen inom någon av våra simidrotter. Detta innebär att om en förälder vid något tillfälle är sjuk och inte kan fullfölja sin beting-uppgift, kan den kontakta någon annan förälder tillhörande samma grupp om eventuella inhopp. Vill ni dölja era uppgifter gör ni det i appen under inställningar. 

Vi lagrar personuppgifter i upp till två år efter avslutad verksamhet, för att kunna gå tillbaka och se grupptillhörighetshistorik med mera. Önskar ni tas bort ur vårt medlemsregister direkt efter avslutad kurs krävs det att ni kontaktar kansliet.