Föreningens hantering av personuppgifter bygger på dataskyddslagen och den av Riksidrottsförbundet framtagna uppförandekoden. Vid intresseanmälan krävs sökandes samtycke till att föreningen får använda lämnade personuppgifter.

Föreningen använder uppgifterna för föreningsadministrativa ändamål gällande sökande till Gymnastikskolan och övriga grupper i föreningen, men också om föreningen skulle anta sökande som medlem i föreningen.

De uppgifter vi samlar in är endast de som sökande själv registrerar vid intresseanmälan, t.ex. personnummer, namn, ålder, kön och kontaktuppgifter.