Föreningens stadgar och processer, inklusive rutiner för GDPR ligger på hemsidan. Jag bekräftar härmed att jag accepterar dem.

http://www.kullavikif.se/sida/?ID=230174

http://www.kullavikif.se/sida/?ID=62606