Hej!

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Det är viktigt för oss i föreningen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Trelleborgs Karateklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. tränings- och lägerverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter mm).

Karateklubben hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Trelleborgs kommun.

Föreningen har full transparens och du som medlem/målsman kan enkelt se och ändra alla uppgifter vi har om dig, genom att logga in som ”medlem/målsman” på vår hemsida trelleborgskarateklubb.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.
 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss info@trelleborgskarateklubb.se

Styrelsen Trelleborgs Karateklubb

Trelleborg 2018-07-05