Godkännande att hantera personuppgifter

SOLBERGA BOLLKLUBB, organisationsnummer 802006-7800 behöver ditt medgivande att hantera dina personuppgifter. Vi behöver göra det för att kunna tillhandahålla medlemskap i SOLBERGA BOLLKLUBB.

Följande uppgifter behöver vi för att kunna kommunicera med dig, föra register, söka aktivitetsbidrag, samt administrera tränings- och tävlingsverksamhet:

För minderåriga (under 18 år) behöver vi även hantera målsman/vårdnadshavares:

Då publicering av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet, är viktig för att kommunicera och marknadsföra föreningens verksamhet behöver vi även ha rätt att hantera och publicera bilder på vilka du kan förekomma på. Vi publicerar dem endast på vår hemsida och på sociala medier som föreningen använder och ansvarar för. Föreningen överför inga uppgifter till tredje part utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier. All form av publicering av bilder sker i enlighet med föreningens policy för publicering och sociala media.

Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem SportAdmin där endast individer med en ledarfunktion har tillgång till den. Vi förmedlar inga personuppgifter till andra mottagare utöver dem som verksamheten kräver, exempelvis spelarregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet.  Du kan själv via din medlemsprofil i SportAdmin se vilka uppgifter vi hanterar om dig. 

Föreningen gör årligen en bedömning om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår. Om ej nödvändiga för rättslig förpliktelse eller av allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår, raderas personuppgifterna 24 månader efter avslutat medlemskap.