Jag godkänner att Åhus Tennisklubb hanterar vanliga personuppgifter med det enda syftet att kommunicera med intresserade, planera och genomföra tennisträning, tävling eller sociala arrangemang i samband med tennisspel. Föreningen har inte för avsikt att dela med sig av personuppgifter till andra företag eller föreningar.  

Vanliga personuppgifter registreras och sparas så länge jag önskar vara medlem i Åhus Tennisklubb eller delta i några aktiviteter arrangerade av Åhus Tennisklubb. Efter det att medlemskap eller deltagande i aktivitet upphört spar Åhus Tennisklubb personuppgifter i max ett år.