ANVÄNDARVILLKOR

Genom att delta i våra utbildningar & aktiviteter i Trelleborgs GK godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).


Inom Trelleborgs GK hanterar vi nedanstående personuppgifter enligt GDPR för deltagare i utbildningar & aktiviteter och deras målsmän, i de fall personen är minderårig:

• Namn
• Adress
• e-post
• Telefonnummer
• Personnummer 
• Kön 
• Närvaroregister - aktivitetskort
• Uppgifter om faktureringar och betalningar
• Anmälningar till kurser, aktiviteter, läger och tävling
• Tävlingsresultat
• I förekommande fall uppgifter om allergier eller specialkost

Dessa uppgifter behövs för att bedriva föreningens verksamhet, hålla kontakt med er och exempelvis kunna fakturera kursavgifter.

Vissa uppgifter om medlemmar lämnas vidare till kommunen och Riksidrottsförbundet som underlag för utbetalning av föreningsbidrag för barn & ungdomar. 
Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan part än kommunen & RF.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig, men då har du ingen möjlighet att vara medlem i föreningen och/eller delta i våra aktiviteter. 

Eventuell avregistrering eller frågor om ovanstående mailar du till kansli@trelleborgsgk.se .