OM DINA PERSONUPPGIFTER

 

Den 25 maj 2018 ersatte GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. GDPR är ett omfattande regelverk för hur vi får behandla dina personuppgifter.

 

När du registrerar en intresseanmälan hos Adolf Fredriks församling godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Hur vi behandlar dina uppgifter kan du läsa om nedan.

 

Vi samlar bara in nödvändig information via Sportadmin för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Vi kommer inte att dela dina uppgifter till tredje part, såvida det inte krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig.

 

I samband med registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva vår verksamhet. Som intresseanmäld, medlem, förälder eller annan utsedd vuxen till medlem har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat på dig och/eller ditt barn. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt register. Kontakta oss i så fall på adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

 

Om en sångare/medlem i vår körverksamhet slutar så sparar vi uppgifter med anledning av eventuella inbjudningar till framtida jubiléum eller exempelvis för utskick och förfrågan till före detta medlemmar om intresse finns att medverka i något specifikt evenemang, projekt eller liknande för den specifika kören, körverksamheten eller musikverksamheten. Om en medlem vid sitt avslut av medlemskap önskar att dennes personuppgifter skall bli borttagna ur vårt medlemsregister raderar vi personuppgifterna ur medlemsregistret snarast möjligt efter det att vederbörande har informerat oss om det till adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se.

 

 

Foto/Filmning/Media mm:

 

Jag godkänner att gruppbilder på samt filmning och ljudupptagning av kören kan publiceras på hemsidor tillhörande Adolf Fredriks församlings körer och musikaliska verksamhet, Svenska kyrkans hemsida (på församlings-, stifts- och riksnivå) eller annan hemsida som vi bedömer är relevant och av intresse för det specifika materialet, samt konsertaffischer, programblad, TV-sändningar, Internetstreaming, sociala medier som Facebook och Instagram mm. Om foton, filmsekvens och/eller ljudupptagning tas på enskilda sångare publiceras inte materialet utan dennes eller vårdnadshavares medgivande. Fotografier, trycksaker samt ljud- och bildupptagningar som uppstår i församlingens verksamhet kan komma att ingå i församlingens arkivbildning som regleras av fastställda riktlinjer för arkivering och gallring.