ANVÄNDARVILLKOR 

Personuppgifter:  
Genom att registrera dig eller dina barn som medlem i Pixbo Gymnastikförening (Pixbo GF) eller anmäla dig till föreningens kö godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som medlem i vårt register samt kunna fullgöra våra åtaganden mot stat, kommun, Riksidrottsförbundet samt Gymnastikförbundet. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och det innebär att dina uppgifter kommer finnas kvar i vårt system upp till 2 år. Vid avregistrering har du ingen möjlighet att längre vara medlem i föreningen. Föreningens integritetspolicy ligger i linje med GDPR.

Personuppgifter kommer också att behandlas av våra ledare då de planerar tränings- och tävlingsupplägg, andra aktiviteter samt mål och utveckling. 

Vi gör alla våra informationsutskick via mail, därför är det av stor vikt att ni uppger en mailadress ni använder regelbundet och uppdaterar den om ni byter. Vid eventuella akuta ärenden är det viktigt att vi har uppdaterade mobiltelefonnummer till er föräldrar. 

Kontrollera & Korrigera 
Som medlem har du rätt att se vilka personuppgifter vi har om dig samt få dem korrigerade eller raderade. För att kontrollera eller korrigera dina personuppgifter kan du som medlem logga in på föreningens hemsida som medlem/målsman, det du korrigerar sparas direkt i vårt system. Vis önskan om avregistrering kontaktas kansliet. 

Publicering av bildmaterial 
Publicering av bildmaterial kan komma att ske i samband med verksamhetsbeskrivningar och information om föreningen på föreningens officiella kanaler till exempel hemsidan, Facebook och Instagram. I dessa sammanhang är bilderna anonyma och i linje med föreningens policy kring bildpublicering. 

I våra tävlingsgrupper kan publicering av bildmaterial ske på lagens sociala kanaler som även de måste följa föreningens policy. Läs mer om föreningens policy och syfte med de sociala kanalerna i föreningspolicyn som finns att hitta på hemsidan. 

Om du inte godkänner publicering av bildmaterial, kontakta kansliet.