Vilkor för Westerviks Innebandy.

Man får prova på 3-4 gånger innan det är dags att betala medlems och träningsavgifterna. En av ledarna pratar med er så det blir klart besked att ert barn eller du vill fortsätta. Därefter meddelar ledaren kassören som skickar ut fakturan per mail så se till att ha aktuell mailadress registrerad på dig. För omyndiga medlemmar så går fakturan alltid till målsman.  Det kan ta en stund innan fakturan kommer men har man frågor kring det så kan man kontakta kassor@westerviksinnebandy.se

Medlemsavgift: 200 kr

Träningsavgift beror på vilket lag du spelar i.

 

Tycker ni verksamheten är bra så marknadsför den till era vänner.

Tycker ni inte verksamheten är bra så säg till oss på info@westerviksinnebandy.se

Vi tar gärna emot konstruktiv kritik.

 

WIBK har organiserat sina lag att det är ledarna som har ansvar för laget, laguttagningar, material till träningar, lägga upp träningar och coacha laget vid matcher. Allt som har med den sportsliga delen av verksamheten att göra.

WIBK har föräldrasamordnare i alla matchspelande ungdomslag. De hanterar allt som har att göra med det runt omkring laget. Det innebär att de har till uppgift att bland föräldrarna tillsätta kiosk och sekretariat vid egna matcher. Hantera klubb/lagförsäljningar och andra aktiviteter. Allt som kan dyka upp där vi som lag förväntas göra saker och som vi behöver samordna kring.

Vi har kopplat swish till alla lag som blir inblandade i sådant så att man enkelt kan redovisa till sitt eget lagkonto.

 

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt barn, såsom kontaktuppgifter och personnummer. Syftet med en sådan behandling är att vi dels ska kunna komma i kontakt med er och dels kunna få bidrag från kommun och stat. 

 

Du har själv samtyckt till insamlingen, genom att lämna dina uppgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du eller ditt barn är medlem i Westerviks Innebandyklubb. Ingen utanför ledarstab, styrelse och IT ansvarig har tillgång till dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är IT-ansvarig Magnus Larsson. 

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@westerviksinnebandy.se  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

Den 25 maj 2018 stärktes personuppgiftsskyddet i enlighet med dataskyddsförordningen. Inför den nya förordningen  har Westerviks Innebandy gått igenom vilka personuppgifter vi har, vilka vi måste ha och framförallt vilka som har tillgång till dem. I samband med detta har vi beslutat oss för att byta medlemsregister till sportadmin.

 

Vi har utgått från Riksidrottsförbundets antagna och godkända ”Uppförandekod för Idrottsrörelsen(www.rf.se/Personuppgifter) när vi har säkerställt att svensk innebandy uppfyller de krav som ställs i GDPR.

 

Kortfattat innebär det att föreningen och förbunden har ett gemensamt ansvar för spelarnas, ledarnas, domarnas och övriga funktionärers personuppgifter i vårt medlemsregister. 

  

Vilka personuppgifter sparar vi och hur länge?

I enlighet med ”Uppförandekoden” sparar och behandlar vi de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna bedriva vår idrottsliga verksamhet. I grunden behandlar vi för- och efternamn, personnummer, e-post och mobil, licens/medlemstyp samt kontouppgifter för utbetalning av ersättningar. Detaljerad lista finns på www.innebandy.se/gdpr

 

Årlig automatisk radering och anonymisering

Vid varje säsongskifte gör vi en ny bedömning och behåller bara de personuppgifter som är relevanta för vår verksamhet, övriga uppgifter raderas i tre steg vid varje säsongskifte. Läs mer på www.innebandy.se/gdpr

 

Ny integritets- och säkerhetspolicy

Westerviks Innebandy följer den integritets- och säkerhetspolicy som förbundsstyrelsen antog i maj 2018. Alla personer med inloggning till medlemsregistret ges möjlighet att läsa den innan de kan fortsätta arbeta i registret. Den beskriver mer i detalj vårt arbete med bland annat GDPR. Läs hela policyn på www.innebandy.se/gdpr

 

Vilka har tillgång till Westervik Innebandys medlemsregister

Endast några utvalda styrelseledamöter, IT-ansvarig samt varje ledare för sitt lag har GDPR-behörighet. På de sidor som visas publikt från innebandy.se (IBIS) har innebandyförbundet gjort följande förändringar: 

Läs mer på www.innebandy.se/gdpr