MEDLEMSVILLKOR

Sollentunagymnasterna är en ideell, medlemsdriven förening. Detta innebär att alla som är medlemmar gemensamt ansvarar för verksamheten. Högsta beslutande organ är årsmötet där medlemmarna i föreningen utser en styrelse som i sin tur ansvarar för verksamheten under den tid de är valda.

Medlem är den som erlagt årsavgift enligt stadgarna. Styrelsemedlem samt ledare verksamma i föreningen är också medlemmar men de är befriade från medlemsavgift. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen till föreningen, medlemsavgiften återbetalas inte.

Som medlem förväntas du:

 

Behandling av personuppgifter
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Uppgifter om medlem i Sollentunagymnasterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har: 
Integritetspolicy SG