Samtycke till fotografering och filmning av barn

Genom denna blankett efterfrågar vi samtycke till fotografering och filmning av ditt barn i samband med klubbens aktiviteter, som träning eller tävling. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke innebär.

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av FC Rosengård, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Fotografi och/eller videoupptagning där ditt barn finns med. Eventuellt med namn angivet.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Att informera om föreningens verksamhet genom utskick till föräldrar, publicering på föreningens hemsida och i sociala medier och för att lagra bilder för föreningshistoriska ändamål.

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?

Bilder och filmer kan komma att publiceras på klubbens hemsida och/eller sociala medier.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?

Tillsvidare

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande sker genom att du kontaktar Ungdomsansvarig eller Klubbchef i FC Rosengård.