Panda Dojo IF

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter enligt GDPR

 

Våra medlemmars förtroende är vår största tillgång och utgör grunden för vår verksamhet. I alla våra göranden strävar vi efter att skapa långsiktiga relationer där du som medlem skall känna dig trygg. Detta gäller även i vår behandling av dina personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka uppgifter vi samlar in, vad vi använder dem till och hur vi hanterar dem.

 

Om du har registrerat dig eller ditt barn på vår hemsida så registreras din mailadress, och i de fall anmälan sker via formulär på hemsidan, även dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från detta register genom att skriva till: robert.williams@comhem.se

 

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt dela dessa uppgifter med tredje part.

 

Medlemmens (och eventuell målsmans) personuppgifter sparas i vårt kundregister för att kunna administrera:

 

Dina kontaktuppgifter kommer vi att använda för att skicka nyheter och information till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från detta register genom att skriva till: robert.williams@comhem.se