Hej.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen (PUL) ersättas av den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi i Hertzöga BK kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den på vår hemsida: hemsida: http://www.hertzogabk.se "/ Om klubben / Föreningensdokument / Plan och policy / Hertzöga integritetspolicy.pdf", länk: 
http://www.hertzogabk.se/docs/752/17978/Hertz%C3%B6ga_integritetspolicy.pdf 

Med vänliga hälsningar
Hertzöga Bollklubb