När jag anmäler mig/eller mitt barn till aktivitet i Västerås gymnastikförening godkänner jag att mina/mitt barns personuppgifter läggs in i Sportadmin - medlemsregistret som hanterar fakturering och närvaro för föreningen.

När jag/mitt barn slutar meddelar jag föreningen det och då tas uppgifterna bort i annat fall ligger uppgifterna kvar.