Anmälan

Ansöka om medlemskap


Ansökan gäller:

-Familjemedlemskap (450:-) gäller alla som är mantalsskrivna på samma adress.

-Senior medlemskap (300:-) gäller från det år man fyller 18 år.

-Junior medlemskap (150:-) gäller upp till det år man fyller 18 år.

Av årsstämma fastställda avgifter skall betalas inom föreskrivna tider.

Klubben är ansluten till Svenska Jägareförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. resp. förbunds normalstadgar för föreningar har antagits av klubben.

Medlem är alltid skyldig att på egen hand ta reda på och följa klubbens tider och regler för skjutbanorna. Således ska alltid en skjutledare utses vid varje skjuttillfälle på banan.

Eftersom klubbens strävan är att ge medlemmarna skjutövning till lägsta möjliga kostnad, är det varje medlems plikt, efter förmåga och utan ersättning, hjälpa till som funktionär etc. då det behövs.

Ovanstående villkor för medlemskap accepteras.


Personuppgifter
* PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
c/o:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
Mobiltelefon:
Telefon hem:
E-post 1:
Kommentarer:
Jag tillåter inte foto
  * Obligatoriska fält
     
Målsman 1 uppgifter
* Relation:
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Målsman 2 uppgifter
Relation:
Namn:
E-post:
Telefon:
© SportAdmin AB