Medlemsregistrering


Välkommen till Föreningen!För att anmäla dig eller bli medlem i vår förening ber vi dig fylla i nedanstående formulär.Tack för din anmälan!

Med vänliga hälsningar

Lund Giants HC
Som medlem i den här föreningen kommer föreningen behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. 


Genom att sända in Er anmälan godkänner Ni att vi använder uppgifterna i vårt medlemsregister.
Ni godkänner även att namnuppgifter (förnamn och efternamn), resultat, bilder och annan föreningsanknuten information om medlemmen kan publiceras i vår klubbtidning, på vår hemsida  och i informationsmaterial för föreningen. De publicerade uppgifterna kan vara kvar där de blivit publicerade även om medlemmen väljer att sluta i föreningen.  


Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Personuppgifter
* PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
c/o:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
Mobiltelefon:
Telefon hem:
E-post 1:
Kommentarer:
  * Obligatoriska fält
     
Målsman 1 uppgifter
* Relation:
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Målsman 2 uppgifter
Relation:
Namn:
E-post:
Telefon:
© SportAdmin AB