Välkommen till Håbogymnasterna!

Här kan du anmäla dig eller ditt barns intresse för att börja med gymnastik hos oss.

Intresset att börja med gymnastik är stort redan från unga år. Vi behöver dock fler ledare!

Det kan vara föräldrar eller andra som har intresse/erfarenhet av gymnastik/idrott.

Vi har en kölista och barn med förälder som vill bli ledare får förtur. Vi ser till att nya ledare

får en bra intro-utbildning.

 

Innan du skickar din anmälan vill vi att du läser vår föräldrapolicy. Håbogymnasterna är en ideell förening vilket innebär att samtliga gymnaster och föräldrar förväntas bidra löpande med olika insatser. Genom medlemskap i föreningen förbinder man sig att följa policyn. 

http://www.habogymnasterna.se/docs/355/7973/HG%20Foraldrapolicy%202013-02-02.pdf


Med anmälan får du en kvittens per mail och vi hör av oss  för

information om möjligheter och tider. Vi tillämpar intagning av nya barn främst vid början av varje termin.

Vi har ett begränsat antal platser i våra grupper. Vi tillämpar ett system där de barn som redan går i gruppen har förtur på platserna, och de platser som uppstår när barn väljer att sluta förmedlas till de barn som står i kö. Eftersom vi inte på förhand vet vilka barn som fortsätter och vilka som slutar kan vi aldrig säga i förväg hur lång kötiden blir eller när man kan förväntas få en plats i en grupp. 


Om ditt barn har tidigare gymnastik-erfarenhet vill vi att du nämner det i kommentarsfältet. 

 

Tack för visat intresse!


Personuppgifter
* PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
c/o:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
Mobiltelefon:
* E-post 1:
Målsman 1 uppgifter
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Målsman 2 uppgifter
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Kommentarer:
* Obligatoriska fält

 
© SportAdmin AB