Direktanmälan till Södertälje Simsällskap

Välkomna till vårt bokningssystem

Nu har vi öppnat anmälan höstterminens grupper!


För grupper som startar vecka 44 öppnar anmälan för nya medlemmar den 16 september.

För er som redan gå i simskolan är anmälan öppen nu.


Följande grupper är öppna för alla redan nu:

Familjesim

Minisim Nybörjare

Baddaren

Vuxensimskola nybörjare


Vid bokning får du en faktura. För att bokningen ska gälla måste fakturan betalas inom utsatt tid.


Hjälp hur man bokar finns HÄR


Finns det ledig plats i någon av våra grupper kan du se detta här nedan. Ni kan filtrera på ålder.

Klicka på gruppen för att få upp mer information om den samt vilka förkunskaper som behövs.

Är ni osäkra på vilken grupp som passar ert barn bäst så ta en titt på vår hemsida för mer info www.sss.se
Dina uppgifter registreras i enlighet med EU:s GDPR direktiv och gällande svensk lagstiftning används i föreningens verksamhet.
Personuppgifstlagen (PUL) och General Data Protection Regulation av EU (GDPR), syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisks person som är i livet. De personuppgifter som du lämnat till SSS behandlar SSS alltid korrekt och i enighet med god sed på gällande lagar. Personuppgifterna är nödvändiga för att SSS ska kunna fullgöra sina åtaganden mot stat, kommun och förbund för att fungera. Som medlem kan du alltid begära att få veta vilka uppgifter som SSS behandlar om dig. Du kan naturligtvis begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig felaktiga eller ofullständiga.


Har ni frågor kontakta oss gärna på mail info@sss.se eller på telefon 08 550 304 44.