Bokning/Anmälan till Bjerreds Gymnastikförening

ANMÄLAN TILL VÅRTERMINEN 2020


För att kunna anmäla sig och se hur många platser det finns kvar i en grupp behöver man först logga in längst ner på sidan med den blå knappen: LOGGA IN FÖR ATT BOKA


Att en grupp står som Ej bokningsbar innebär inte att den är fullbokad utan att inloggning inte är gjord, att anmälan för den gruppen inte har öppnat än eller enbart är öppen för befintliga medlemmar i den gruppen. Är en grupp fullbokad står den som Fullbokad.Barngymnastik, Truppgymnastik Bredd och Parkour Bas-Nivå 1


Det är nu fullbokat i alla vårterminens grupper förutom: 

Truppgymnastik Bredd Mix 2012-2013 måndagar


I BGF tillämpar vi inget kösystem inför terminerna men skulle det vara fullt i en grupp går det att sätta upp sig på reservlista i fall det skulle bli platser lediga under terminens gång: RESERVLISTA


Reservlistan töms vid varje terminsslut och en ny anmälan behöver göras igen inför nästföljande termin.


Mer Information om våra olika grupper finns även på vår hemsida: www.bjerredsgf.seTruppgymnastik Tävling och Parkour Nivå 1-2


Återanmälan är endast öppen befintliga medlemmar till nuvarande grupp


För nyanmälan eller byte till tävlingsgrupperna se: Nyanmälan Truppgymnastik Tävling


Inbetald terminsavgift återbetalas inte, annat om läkarintyg kan uppvisas eller om avbokning skett skriftligen till kansliet (bgf.kansliet@gmail.com) senast innan det tredje schemalagda träningstillfället.


För hjälp med anmälan se: Anmälan - Hjälp

Bjerreds GF
ORG NR: 846001-1896
bgf.kansliet@gmail.com,
Köpvillkor
Handla säkert med: