Incidentrapportering

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Det är jätteviktigt för oss att kunna följa upp incidenter.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
När skedde incidenten? *
Vilka personer var inblandade?
Var skedde incidenten?
Mellan vilka inträffade incidenten?
Har incidenten skett mellan deltagare, mellan ledare eller mellan ledare och deltagare? 
Beskriv vad som har hänt.  *
Vilka åtgärder har vidtagits? *
Vad skulle du säga behöver göras nu?
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän