Bidragsansökan för grupp

Det här formuläret används för att ansöka om ekonomiskt bidrag från Västerås klätterklubb. 

Alla ansökningar som inkommer bedöms av styrelsen som beslutar om bidrag kan beviljas eller inte. En ansökan ger således inga garantier till ekonomisk ersättning. Beviljad summa kan också vara en del av önskat belopp. 

Om annan person än den ansökan gäller hjälper till med ansökningen skall denna person anges som "målsman". 
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Är alla medlemmar i Västerås klätterklubb?  *
För att bli beviljad ekonomiskt bidrag krävs medlemskap i klubben.

En bidragsansökan är inte att jämställa med ekonomiskt stöd kommer att beviljas. Varje ansökan hanteras individuellt av styrelsen som tar beslut. 
Vad söker ni bidrag för?
Ange i fritext vilket aktivitetstillfälle du söker bidrag för. Exempelvis "Läger i Västervik 2-4/5, bidrag till gemensam stuga och gemensam transport, 2000 kr".

Specificera alla utgifter (ex boende, tävlingsavgift, transportkostnader etc). Observera att alla kostnader måste kunna styrkas med kvitto.  
Totalbelopp (kr) *
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän