Anmälan - Medlemskap

Hej!

Välkommen till Malmö Rugby Club medlemsanmälan.

 

Fyll i Formuläret nedan.

 

För våra spelande medlemmar är avgiften uppdelad i Medlemsavgift och Träningsavgift.

Medlemsavgiften ligger per kalenderår och är 100:-.

Träningsavgiften ligger per halvår (1/1-30/6 och 1/7-31/12) För seniorer är den 700:- Halvår och för ungdomar (Född 1996 eller senare)  450:- halvår.

 

För Oldboys är medlemsavgiften 500:- (Ej Aktivt spelande i Herrlag, Men deltagande i Sociala Rugbyaktiviteter)

 

För stödmedlem är avgiften 200:-

 

För Familjemedlemskap är avgiften 700:- Det gäller för samtliga stödmedlemmar i en familj, Man måste registrera alla medlemmar i familjen var för sig och man fyller i namnet på den som som skall få fakturan. Aktiva (Spelande) kan ej vara delaktiga i familjemedlemskap.

 

Du Kan betala in medlems Medlems/Träningsavgiften direkt via Swish 1230926592 eller

via vårt Plusgiro 531790-4

Skriv namn och Personnummer som avsändare.

 

Du kommer även få hemskickat en faktura via mail även om du redan har betalt in.Välkomna!

Malmö Rugby Club

 

 

Hello!

Welcome to the Malmö Rugby Club membership registration.

Fill out the form below.

For our active members, thefee is divided into Membership Fee and Training Fee.
The membership fee is per calendar year and is 100 SEK/year.The training fee is per half
year (1 / 1-30 / 6 and 1 / 7-31 / 12) For seniors it is SEK 700 half year and
for Youth (Born 2002 or later) SEK 450 half year.


For Oldboys the membership
fee is SEK 500 (Not Active playing/training with the Seniors, But participation in Social Rugby activities)


For support members, the fee is SEK 200

For Family Membership, the
fee is 700: - This applies to all support members of a family. You mustregister all members of the family individually and you fill in the name of the Head of family who will receive the invoice. Active members cannot be involvedin family membership.


You can pay the membership /
training fee directly through Swish 1230926592 or
via our Plusgiro 531790-4
Enter name and personal number as sender.

You will also be sent an invoice by mail even if you have already paid in.


Welcome!

Malmö Rugby Club

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Foto/Photo *
Godkännande/Approval
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Malmö Rugby Clubs officiella hemsida.

You agree that harmless information that does not harm or offend either an individual, a group or a law, for example. name, image, statistics, etc. are published on Malmö Rugby Club's official website.
 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla Er/Ert barn till Malmö Rugby Club godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR

By Register you or your child to Malmö Rugby Club you agree that we use the information in our register according to GDPR 
JA
Typ av medlem *
Familjeöverhuvud
Valde du familjemedlemskap så skriv in namn på Familjeöverhuvud enligt nedan:
förnman+Efternamn
Familjeöverhuvud är den som får faktura skickat till sig.
If you chose a family membership, enter the name of the Head of Family as follows:
förnman + Surname
The head of the family is the person who receives an invoice. 
Målsman/Guardian
Är du över 18 behöver du inte fylla i målsmansuppgifter. Målsmansuppgifterna blir per automatik inte obligatoriska när du fyller i ett födelseår som innebär att du är över 18 år. If you are over 18, you do not need to fill in the details of the guardian. If not 18 its mandatory to fill in the info about the Guradians.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän