KFUM BREVIK - Ansökan om Friplats till 2021 års sommarläger

Hej!


Här fyller du som är målsman eller anställd inom socialtjänst, skola, kyrka eller liknande i en ansökan om Friplats för behövande barn/ungdom.


Vi tar emot ansökningar t.o.m. 30 april 2021 för lägersommaren 2021. De senaste åren har våra fondmedel tagit slut och vi behandlar ansökningarna löpande, vänta alltså inte för länge med att skicka in. Det går inte heller att boka en plats på läger och samtidigt söka friplats, endast ett av alternativen är möjligt. 


Alla som får en friplats på våra läger blir medlemmar i KFUM Breviks medlemsförening.


En automatisk bekräftelse på din ansökan kommer skickas till målsman (den mailadress du angett i ansökan). När ansökan har behandlats tar vi kontakt med dig som är målsman/tjänsteman och meddelar om ansökan beviljats eller inte, detta kan dock ta ett tag så bli inte orolig om du inte får svar direkt. Om du har några frågor, kontakta Brevik på 0125-51018 alt. info@kfumbrevik.seVälkomna!


KFUM Brevik

 
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Tjänsteman
Kontakt
Om du är Tjänsteman: Fyll i namn, telefonnummer och mailadress till dig som är ansökande tjänsteman. 
Assistent? *
Har barnet assistent i eller går i någon form av specialklass? 
Ja
Nej
Funktionsvariation/Diagnos? *
Har barnet något funktionsvariation eller en diagnos? Om ja - vad? 
Varför friplats? *
Varför är barnet i behov av en friplats? 
Berätta om barnet *
Berätta lite om barnets personlighet, intressen, hur hen funkar i grupp etc. 
Vilket läger? *
Vilket läger vill barnet åka på? Rangordna tre alternativ. 
Medlemskap *
Godkännande
Ni godkänner att deltagaren blir medlem i KFUM Norrköping genom deltagande i sektionen KFUM Breviks verksamhet. 
Ja
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på KFUM Breviks officiella hemsida och används i vårt marknadsföringsmaterial. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att ansöka om Friplats hos KFUM Brevik godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). 
Ja
OBS!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skrivs endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän