Bidragsansökan

Det här formuläret används för att ansöka om ekonomiskt bidrag från Västerås klätterklubb. 

Alla ansökningar som inkommer bedöms av styrelsen som beslutar om bidrag kan beviljas eller inte. En ansökan ger således inga garantier till ekonomisk ersättning men klubben har som utgångspunkt att försöka bevilja anmälningsavgifter till tävling. Beviljad summa kan också vara en del av önskat belopp. 

Om annan person än den ansökan gäller hjälper till med ansökningen skall denna person anges som "målsman". 
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Är du medlem i Västerås klätterklubb?  *
För att bli beviljad ekonomiskt bidrag krävs medlemskap i klubben.

En bidragsansökan är inte att jämställa med ekonomiskt stöd kommer att beviljas. Varje ansökan hanteras individuellt av styrelsen som tar beslut.

Läs mer om hantering av bidragsansökningar på vkkclimbing.se under fliken "bidrag" 
Utgifter där bidrag önskas *
Ange i fritext vilket aktivitetstillfälle du söker bidrag för. samt belopp för aktiviteten. Exempelvis "Anmälningsavgift SM i bouldering 2020, 450 kr", eller "boendebidrag för läger 2-4/5").

Observera att alla kostnader måste kunna styrkas med kvitto.

 
Totalbelopp (kr) *
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän