INTRESSEANMÄLAN SOM TRÄNARE/PRYA/LEDARE

(Om ni har problem med att visa alla delar av anmälningsformuläret nedan eller om ni gör anmälan via en mobil eller annan enhet med liten skärm kan ni öppna det i ett separat fönster HÄR.)

Gäller denna anmälan någon som vill bli aktiv i föreningen görs den anmälan HÄR. (Öppnas i separat fönster.)

Vi behöver alltid fler tränare, hjälptränare, pryor eller andra aktiva ledare för att kunna starta upp fler grupper eller för att kunna genomföra andra aktiviteter i föreningen. Är du intresserad av att bli något av ovanstående fyller du i nedanstående anmälningsformulär så kontaktar vi dig i samband med att vi planerar nya grupper inför kommande terminer.

OBS! Om du enbart är intresserad av att vara med som tränare om du samtidigt får med eget barn i en grupp i föreningen ska ingen föranmälan göras via detta formulär. Då räcker det med att du anmäler ditt barn till intresselistan. Vi mejlar sedan inför varje ny termin ut förfrågan till alla som står på intresselistan om det finns några föräldrar eller andra som vill bli tränare.
 
Vem kan anmäla sig?
 
Alla intresserade kan anmäla sig. Sedan beror det bl.a på din ålder när och hur du kan få börja.
 
Från det år man fyller 13 kan man bli prya. En prya är en hjälptränare som är med i en grupp för att lära sig att bli tränare. Man går då bredvid en av tränarna i gruppen och får löpande lära sig hur man lär ut och passar på olika typer av övningar. Dessutom får man gå våra internkurser för tränare.
 
Från det år man fyller 14 kan man bli ass.tränare. En ass.tränare (eller assistenttränare) har lärt sig att vara ansvarig för en eller flera stationer eller redskap under en träning och sköter dessa själv eller tillsammans med en prya som håller på att lära sig. I våra yngre barngrupper hamnar ofta även föräldrar som ass.tränare direkt efter att ha gått en kort internkurs. I äldre tävlingsgrupper kan det ta ett tag innan man kan bli ass.tränare om man inte har tränarerfarenhet från just den disciplinen tidigare.
 
Från det år man fyller 15 kan man bli tränare. Det som skiljer en tränare från en ass.tränare är att en tränare på egen hand (med hjälp av övriga ass.tränare och pryor i gruppen) ska kunna hålla i en hel träning om inte huvudtränaren är på plats medan en ass.tränare ansvarar för några redskap/stationer på en träning.
 
Från det år man fyller 18 kan man bli huvudtränare. Som huvudtränare har man ansvaret för att (tillsammans med gruppens övriga tränare) planera säsongens alla träningar och övriga aktiviteter samt vara kontaktperson med föräldrar och kansliet. Givetvis kan man som huvudtränare även ge någon annan tränare i uppdrag att sköta dessa uppgifter men man har ett övergripande ansvar för att alla uppgifter utförs på ett bra sätt.
 
OBS! Är du under 18 år måste du ha pratat med dina föräldrar och fått OK från dem för att kunna bli någon form av tränare. Du måste även vid anmälan ange kontaktuppgifterna till minst en förälder så att vi kan sända mer information till både dem och dig.

Anmälan som ledare till en kommitté eller sektion har inga bestämda åldersgränser. I de fallen är det viktigast att du har någon idé eller fråga som du brinner för och vill jobba med.
 
När kan man anmäla sig?
 
Det går bra att anmäla sig så snart man vet med sig att man skulle vilja börja. I vissa fall fungerar det för oss att fylla på med nya tränare i våra grupper under en termin men ofta kan man också behöva vänta till dess att en ny termin eller nya grupper startas.
 
Till vissa skolor, där främst våra yngsta grupper tränar, kan det också vara så att vi ibland får många intresseanmälningar. Det kan då kanske ta längre tid att få plats, speciellt om man har anmält sig som prya eller bara kan en viss dag, eftersom det finns en gräns för hur många tränare och pryor vi kan ha i våra grupper.
 
Om man som förälder gärna är med som tränare i en grupp som man anmält sitt barn till görs ingen anmälan via nedanstående formulär. I de fallen kommer separata förfrågningar att sändas ut till intresselistan för aktiva.
 
Vad tar man på sig om man gör en anmälan?
 
Anmälan är enbart en intresseanmälan och man förbinder sig inte att börja som tränare eller ledare innan vi har tagit kontakt och tillsammans kommit överens om en lämplig plats och grupp.
 
Kommer vi överens om en dag, grupp och tid som passar räknar vi med att du är med som tränare i den gruppen verksamhetsåret ut, dvs till slutet av vårterminen.
 
Har man gått en utbildning på föreningens bekostnad kan man även bli delvis återbetalningsskyldig för den om man avslutar sitt tränarskap mitt i ett verksamhetsår.
 
Jag kan/vill bara vara med ibland. Kan jag ändå vara tränare?
 
Våra grupper och antalet gymnaster i grupperna anpassas dels efter lokalens storlek men även efter hur många tränare som finns i gruppen.
 
De som är inskrivna som tränare i gruppen räknar vi därför är med på den absoluta merparten av gruppens träningar (givetvis med reservation för t.ex sjukdom). För att få de rabatter på träningsavgiften för eget barns träning som nämns nedan måste man varit med på minst 70% av träningarna i den aktuella gruppen.
 
Om man vet med sig att man inte kan vara med på merparten av gruppens träningar men ändå vill vara med ibland kan det gå bra. Man är då inte inskriven som tränare utan i de fallen pratar man med gruppens huvudtränare och kommer överens om när det kan passa att man är med. Det gäller i första hand för föräldrar som någon eller några gånger per termin vill vara med och se hur det ser ut på en träning i gruppen eller prova på hur det är att vara med som tränare.

Får man någon ersättning som tränare eller ledare?
 
Att vara tränare eller ledare i SOL GF är i grunden ett ideellt uppdrag och man har inget anställningsförhållande till föreningen.

Som tränare/prya får man ett mindre arvode som i första hand är tänkt som en schablonersättning för egna kostnader. Arvodet varierar från 25:-/timme för pryor till 120:-/timme för de med stor/lång erfarenhet och många utbildningar.

Är man tränare, har gått SvGFs Baskurs (vår Familjetränarkurs för Familjegympan) och har med ett eget barn som gymnast i föreningen får man ett förhöjt arvode som innebär att arvodet täcker kostnaden för barnets träning om man tränar en timme en gång i veckan och man är med på alla träningar som tränare.

Som ledare i sektioner och kommittéer betalas i de flesta fall inget timarvode ut. Däremot kan ett mötesarvoden på 50:- per möte betalas ut.

För anställd kanslipersonal och vissa specialtränare inom sektionerna kan andra regler och beloppsnivåer gälla.
 
Frågor?
 
Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta kansliet. Ställ inga frågor i anmälningsformuläret nedan.
 
Viktigt!

Genom att Ni skickar formuläret godkänner Ni att vi använder uppgifterna i vårt medlemsregister enligt PuL (personuppgiftslagen).
 
Ni godkänner även att namnuppgifter (förnamn och efternamn), resultat, bilder och annan föreningsanknuten information om medlemmen kan publiceras i vår klubbtidning, på vår hemsida samt i informationsmaterial för föreningen samt att de publicerade uppgifterna kan vara kvar där de blivit publicerade även om medlemmen väljer att sluta i föreningen.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
TYP AV LEDARE ELLER TRÄNARE
I en idrottsförening behövs det många som hjälper till för att verksamheten ska fungera och de aktiva ska få hålla på med det som de gillar allra mest. De flesta är tränare i någon form men vi söker även medlemmar till olika kommittéer eller styrelser. Ange nedan den/de alternativ som du är intresserad av (det går att ange fler alternativ).
Ledaralternativ
Bredd       = Breddgymnastik barn och ungdom
AG            = Kvinnlig Artistisk Gymnastik
Cheer       = Cheerleading
Trupp       = Truppgymnastik
Gymcross = Vår motionsverksamhet för ungdom & vuxna 
Miniprya (fr.o.m 10 år t.o.m. det år man fyller 12).
Prya (från det år man fyller 13 år)
Tränare i Bredd: Bamse-/Familjegympagrupp (3-4 år med föräldrar)
Tränare i Bredd: Barngrupp (5-6 år)
Tränare i Bredd: 7-9 år
Tränare i Bredd: 10 år ->
Tränare i AG
Tränare i Cheer
Tränare i Trupp
Tränare i Gymcross (Ungdom från 16 år & vuxna)
Kommentar ledarval
Komplettera gärna med egna önskemål. T.ex dagar och platser/områden som passar bäst. 
TIDIGARE ERFARENHET
Ange tidigare erfarenhet
Tidigare erfarenhet
Ingen tidigare erfarenhet av gymnastik / cheerleading
Har själv varit aktiv men ej tränare
Har varit ledare för barn (ej idrott)
Har varit tränare i annan idrott
Har varit tränare i gymnastik
Har varit tränare i gymnastik
Har varit tränare i cheerleading
Har utbildning inom gymnastik (notera nedan)
Har utbildning inom cheerleading (notera nedan)
Har lärarutbildning
Annan relevant erfarenhet
Ange eventuell annan erfarenhet som kan vara relevant. 
TIDIGARE GYMNASTIKUTBILDNING
För dig som gör en intresseanmälan som tränare ber vi dig fylla i nedan om du har tidigare utbildning inom gymnastik eller cheerleading.

(Den utbildning som man har påverkar bl.a det arvode som betalas ut. Det gör det också enklare för oss att veta vilken typ av grupp som kan vara aktuell. Saknas utbildning står SOL GF för de utbildningskostnader som blir nödvändiga.)
Utbildning
SvGF = Svenska Gymnastikförbundet
SvCF = Svenska Cheerleadingförbundet 
SvGF - Bamsetränarkurs Grund förening
SvGF - Bamsetränarkurs Mer Bamsegympa
SvGF - Baskurs inriktning Barn/Ungdom
SvGF - Baskurs inriktning Trupp Basic
SvGF - Baskurs inriktning KvAG Basic
SvGF - Baskurs inriktning RG Basic
SvCF - Cheerleading grundkurs
SvCF - Cheerleading fotsättningskurs
SvGF - Hopp & Volt
SvGF - Matta & Airtrack
SvGF - Trampett steg 1
SvGF - Trampett högre än steg 1
SvGF - Tumbling steg 1
SvGF - Tumbling högre än steg 1
SvGF - Fristående steg 1
SvGF - Fristående högre än steg 1
SvGF - KvAG steg 1
SvGF - KvAG högre än steg 1
Annan relevant gymnastik- eller cheerutbildning - ange nedan vilken/vilka
Jag har ingen gymnastikutbildning
Annan relevant utbildning
EGNA BARN
Har man egna barn som vill börja som aktiva i SOL GF får de förtur om målsman eller annan anhörig är med som tränare i någon av föreningens grupper.

Om din anmälan som tränare är villkorad av att ett barn också får börja ska du inte anmäla dig via detta formulär. Vänta i så fall på särskild information om det som sänds ut till alla som är anmälda till intresselistan för aktiva.
Övrigt
Vid anmälan till vissa utbildningar ingår en tröja i utbildningen. Nedan kan du ange önskad tröjstorlek samt även komplettera denna anmälan med annan info.

Har du frågor i samband med denna anmälan tar du dem i ett separat mejl till kansliet@solgf.se. Frågor som ställs i detta formulär har vi svårt att besvara snabbt.
Tröjstorlek
Önskad tröjstorlek i de fall tröja ingår i en kurs som du ska anmälas till. 
Övrig info
BEKRÄFTELSER
Bekräfta att ni tagit del av nedanstående information. Det är obligatoriskt för att kunna sända in anmälan. Avsluta därefter med att fylla i personuppgifter och kontaktuppgifter till den som ska anmälas.
Användande av personuppgifter *
Genom att sända in Er anmälan godkänner Ni att vi hanterar personuppgifterna i vårt medlemsregister.

Ni godkänner även att namnuppgifter, resultat, bilder och annan föreningsanknuten information om medlemmen kan publiceras i vår klubbtidning, på vår hemsida (eller liknande informationsplats) och i informationsmaterial för föreningen samt att de hanterade och publicerade uppgifterna, för historik, kan vara kvar där även om medlemmen väljer att sluta i föreningen. 
Vi accepterar
För anmälan av personuppgifterna nedan tänk på att

 • Förnamn, efternamn och adress inleds med stor bokstav.
 • Telefon hem anges om det finns.
 • Mobil och e-post ska enbart anges om det gäller uppgifter till den som anmäls. Kontaktuppgifter som e-post och mobil till målsman 1 & 2 anges separat under respektive rubrik.
 • VIKTIGT!

  Ställ inga frågor i rutan "Övrigt", de kommer inte att besvaras. Alla frågor ställs alltid i separat e-post till kansliet@solgf.se eller via telefon 08-88 32 12.
  Kontaktuppgifter till målsman (för de under 18 år)

  För kontaktuppgifterna till målsman 1 (och eventuellt 2) anges enbart en e-postadress per kontaktperson. Helst en som ni kan läsa hela året eftersom info enbart sänds via e-post. Som telefon anges helst ett mobilnummer enligt formatet 07X-XXXXXXX eller 07XX-XXXXXX (då är de anpassade för eventuell framtida möjlighet med SMS) och även här enbart ett telefonnummer per kontaktperson. Bekräftelse på anmälan sänds till e-postadressen för målsman 1 & 2 om de anges.
  Personuppgifter
  PersonNr * -  
  Kön* Man   Kvinna
  Förnamn *  
  Efternamn *  
  c/o  
  Adress *  
  Postnummer *  
  Ort *  
  Mobiltelefon *  
  Telefon hem  
  E-post 1 *  
  Kommentarer  
  Målsman 1 personuppgifter
  Namn *  
  E-post *  
  Telefon *  
  Målsman 2 personuppgifter
  Namn  
  E-post  
  Telefon  
  *
  Jag accepterar Användarvillkoren

  Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport