Definitiv anmälan - Judofestivalen i Lindesberg 17-19 maj 2024

Otroligt roligt att så många har anmält intresse av att följa med!  


Definitiv anmälan: Sker via detta formulär senast fredagen 12 april 2024. (garanterad plats hos arrangören har du först när avgiften är betald via Smoothcomp). Dessutom ska varje deltagare och förälder betala 125 kr/person per färd. Dvs åker man med bussen fram och tillbaka blir det 250 kr. Åker man bara ena vägen, så blir det 125 kr. Om någon ändrar sig kommer återbetalning inte att ske. Om du bara ska sova med klubben och själv löser resa t/r både till Lindesberg och hem till Knivsta så behöver du ange det i detta formulär.


Klubben betalar bussresa t/r och sovsalarna. Varje barn/ungdom betalar senast 1 maj via SMOOTHCOMP 600 kr för lägret och 400 kr för ett matpaket. Tillkommer gör middag fredag. kväll som var och en betalar för själv. Barn som lämnas eller hämtas tidigare av föräldrar får betala samma summa som övriga. Detsamma gäller barn som väljer att åka på egen hand. Familjer som bor på camping eller på egen plats, väljer givetvis själva om de ordnar mat på egen hand eller vill köpa matpaket av arrangören. 


Viktigt! Om det är en annan vuxen. än barnets förälder som följer med, så ange namn, relation till barnet och mobilnummer under "Kommentar". Under "Kommentar" anger du även om du blir hämtad av dina föräldrar tidigare än söndag eftermiddag då turistbussen åker hem till Knivsta. Du som campar med din familj eller åker på egen hand, meddela det under ”Kommentar”.


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Barn - turistbuss
Jag åker med bussen till Lindesberg och swishar 125 kr för det
Jag åker med bussen hem från Lindesberg och swishar 125 kr för det
Jag ordnar transport själv både till/från Lindesberg
Förälders deltagande
Följande av mina föräldrar följer med till Lindesberg. Ange namn. Alla födda 2013 eller yngre måste ha med sig en förälder. 
Förälder som sover i sovsalen.
Min förälder kommer att sova med mig i sovsalen.   
Ja
Nej
Förälder - turistbuss
Min förälder kommer att åka med i den hyrda turistbussen.    
Min förälder kommer följa med i bussen till Lindesberg
Min förälder kommer följa med i bussen hem från Lindesberg
Min förälder ordnar själv transport till/från Lindesberg
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän